• Padłą propozycja uruchamiania w szkołach powiatu kłodzkiego gabinetów stomatologicznych
  • Koszty ich wyposażenia miałby ponieść burmistrz Kłodzka
  • Tymczasem w wielu miejscach w Polsce szkolne gabinety stomatologiczne znajdują się na skraju bankructwa ze względu na realizację nieopłacalnych kontraktów NFZ    

Lekarz dentysta w każdej szkole powiatu kłodzkiego?

- Stan uzębienia dzieci z powiatu kłodzkiego wymaga szczególnej troski i profilaktyki. Dlatego stworzenie szkolnego gabinetu dentystycznego powinno być priorytetem – byłego starostę kłodzkiego Adama Łąckiego* cytuje portal klodzko24.eu.

Zdaniem byłego starosty, w ciągu kilku lat szkolne gabinety powinny powstać we wszystkich gminnych szkołach powiatu kłodzkiego (160 tys. mieszkańców).

Adam Łącki ocenia, że gminy powinny ponieść koszty utrzymania szkolnych gabinetów. Autor propozycji sugeruje, iż burmistrz Kłodzka Michał Piszka miałby wyłożyć pieniądze na wyposażenie szkolnego gabinetu stomatologicznego, a starosta – zapewnić dentystę.

* Adam Łącki jest radnym uzyskał mandat z list Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem.

Szkolne gabinety stomatologiczne pod kreską 

Na terenie powiatu kłodzkiego funkcjonuje 30 szkół. W większości przypadków organem założycielskim tych placówek są władze terenowe.

Niejednokrotnie pisaliśmy o gigantycznych problemach z utrzymaniem płynności finansowych szkolnych gabinetów stomatologicznych. Kłopoty te wynikają przede wszystkim z realizowania nieopłacalnych kontraktów na podstawie umów z NFZ.

Problemy świadczeniodawców nawarstwiły się w związku z brakiem możliwości świadczenia usług uczniom pobierającym naukę zdalnie w okresie pandemii koronawirusa.