Czy pacjenci, którzy skorzystają z odpłatnych usług stomatologicznych w innym państwie UE, będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów tych świadczeń od NFZ? Będą. Z tym jednak, iż za leczenie poza Polską - o ile w ogóle - pacjent dostanie z NFZ tylko takie pieniądze, które są przewidziane w koszyku świadczeń gwarantowanych (zwrot poniesionych kosztów). Resztę będzie musiał dołożyć z własnej kieszeni. Taka formuła skutecznie blokuje turystykę zdrowotną.

O ile do niewielkich pieniędzy z Funduszu doda się zdecydowanie większe nakłady własne, wyrównujące różnice cen, a poza tym kolejne wydatki związane z zagranicznym wyjazdem - cała konstrukcja leczenia się w innych państwach UE staje się ekonomicznie nieuzasadniona.
W przypadku stomatologii niewiele jest wysokokosztowych procedur, na które w Polsce czeka się latami. W takiej sytuacji tylko w wyjątkowych sytuacjach zdesperowany pacjent będzie szukał pomocy w gabinetach dentystycznych poza krajem. W tym jednak przypadku ustawodawca nałożył dodatkowe restrykcje. Pojawi się lista ograniczająca kwoty, które polscy płatnicy składek zdrowotnych w ramach ubezpieczenia powszechnego będą mogli wydać w ciągu roku.

Tańsze procedury, które po zbliżonych do krajowych cenach, można by uzyskać np. w Czechach lub na Słowacji nie dają tak znaczących korzyści, aby wyjazdy z kraju na leczenie stały się powszechne i nie zmieni tego mała dostępność do leczenia w ramach NFZ. 

Główne założenia przyjętych rozwiązań:
Pacjenci, którzy skorzystają z odpłatnych usług zdrowotnych w innym państwie UE, będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów tych świadczeń od NFZ na podstawie rachunku wystawionego przez zagraniczną placówkę opieki medycznej.

Pacjenci będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów leków (wyrobów medycznych):
- kupionych w innym państwie UE, na podstawie polskiej recepty albo recepty wystawionej przez lekarza w innym państwie członkowskim;
- kupionych w polskich aptekach na podstawie recept wystawionych przez lekarzy z innych państw UE.

Pacjenci będą mogli ubiegać się również o zwrot kosztów świadczeń szpitalnych lub wysokospecjalistycznych, które wymagają zastosowania specjalistycznej i kosztownej infrastruktury medycznej lub stwarzają szczególne ryzyko.

Uzyskanie zwrotu kosztów tych świadczeń będzie uzależnione od wydania zgody przez dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ na ich udzielenie za granicą. Zgody nie będą wydawane w przypadku świadczeń niewymienionych w koszyku świadczeń gwarantowanych lub jeśli świadczenie będzie można wykonać w Polsce w terminie nieprzekraczającym dopuszczalnego czasu oczekiwania. Od decyzji OW NFZ pacjenci będą mogli się odwołać do prezesa NFZ.

Powstanie Krajowy Punkt Kontaktowy ds. transgranicznej opieki zdrowotnej, który będzie działał w centrali NFZ. Zarówno polscy pacjenci, jak i pacjenci z innych krajów UE będą mogli znaleźć tam informacje na temat polskich placówek ochrony zdrowia i zasad ubiegania się o zwrot kosztów transgranicznej opieki zdrowotnej.