Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, niegdyś minister zdrowia i prezes NRL, wziął udział w prezentacji nowego sprzętu diagnostycznego i stomatologicznego zakupionego przez Powiat Legionowski dla ZOZ Legionowo.

Sprzęt zakupiony przez Powiat Legionowski kosztował 1,995 mln zł i został całkowicie sfinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. ZOZ Legionowo otrzymał: cyfrowy aparat RTG wraz z konsolą technika, mammograf ze stacją akwizycyjną technika i stacją diagnostyczną lekarską, densytometr rentgenowski, cyfrowy ultrasonograf z kompletem głowic, unit stomatologiczny oraz infrastrukturę (w postaci serwera na potrzeby integracji sprzętów) wraz z konfiguracją i instalacją.

Program „Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych” został przygotowany w 2020 r.  w ramach zwalczania negatywnych skutków epidemii Covid-19. 

W latach 2020 – 2021 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wypłacono mazowieckim samorządom łącznie 1,4 mld zł.