Twarde dane wskazują, że przy mniej więcej stałej kwocie, przeznaczonej na leczenie stomatologiczne w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, coraz mniej jest podpisywanych przez NFZ umów, równocześnie maleje liczba podmiotów, z którymi zawierane są te umowy.

Z matematycznego punktu widzenia powinny rosnąć jednostkowe wartości podpisywanych kontraktów. Większe podmioty realizują większe umowy. Ten stały trend pokazuje, że konsolidacja rynku jest trwałym procesem, od którego nie ma odwrotu.

Pytanie na ile bardzo wyraźny trend jest efektem rezygnowania przez świadczeniodawców ze współpracy z publicznym płatnikiem, z uwagi na zbyt trudne warunki finansowe i organizacyjne współpracy. Taki obraz widoczny jest najwyraźniej w przypadku doraźnej pomocy stomatologicznej. Podmioty, realizujące ten zakres usług, wykruszają się jeden za drugim, pozostawiając po sobie białe plamy na mapie stomatologicznych świadczeń.

NFZ może oczywiście wskazywać, że globalna wartość umów nie spada, a zatem nie może być mowy o zapaści w świadczeniach stomatologicznych, z tym, że ich struktura podlega silnej agregacji, a to absolutnie nie sprzyja dostępowi do lekarza dentysty głównie poza dużymi aglomeracjami i głównie w niektórych rodzajach świadczeń.

Sytuacja jest taka, że liczba podpisywanych przez NFZ umów w 2021 r. w stosunku do 2010 r. spadła o 35,9 proc. W tym samym czasie liczba świadczeniodawców  zmniejszyła się o 35,2 proc. W krótszej perspektywie (2021 r. do 2020 r. ) liczba umów i liczba świadczeniodawców spadła o 7,6 proc. Taki sam trend dotyczy okresu 2021 – 2019: spadek liczby umów o 15,2 proc. i świadczeniodawców o 11,5 proc.

W poszczególnych województwach sytuacja przedstawia się następująco:
Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

2021
Liczba zawartych umów: 565
Liczba świadczeniodawców: 565
2020
Liczba zawartych umów: 568
Liczba świadczeniodawców: 567
2019
Liczba zawartych umów: 589
Liczba świadczeniodawców: 588
2010
Liczba zawartych umów: 1018
Liczba świadczeniodawców: 796

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
2021
Liczba zawartych umów: 351
Liczba świadczeniodawców: 351
2020
Liczba zawartych umów: 399
Liczba świadczeniodawców: 399
2019
Liczba zawartych umów: 419
Liczba świadczeniodawców: 419
2010
Liczba zawartych umów: 489
Liczba świadczeniodawców: 487

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
2021
Liczba zawartych umów: 480
Liczba świadczeniodawców: 480
2020
Liczba zawartych umów: 522
Liczba świadczeniodawców: 522
2019
Liczba zawartych umów: 540
Liczba świadczeniodawców: 539
2010
Liczba zawartych umów: 611
Liczba świadczeniodawców: 610

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
2021
Liczba zawartych umów: 158
Liczba świadczeniodawców: 158
2020
Liczba zawartych umów: 185
Liczba świadczeniodawców: 185

2019
Liczba zawartych umów: 193
Liczba świadczeniodawców: 193
2010
Liczba zawartych umów: 209
Liczba świadczeniodawców: 209

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
2021
Liczba zawartych umów: 353
Liczba świadczeniodawców: 340
2020
Liczba zawartych umów: 386
Liczba świadczeniodawców: 372
2019
Liczba zawartych umów: 401
Liczba świadczeniodawców: 388
2010
Liczba zawartych umów: 551
Liczba świadczeniodawców: 498

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
2021
Liczba zawartych umów: 396
Liczba świadczeniodawców: 396
2020
Liczba zawartych umów: 415
Liczba świadczeniodawców: 415
2019
Liczba zawartych umów: 426
Liczba świadczeniodawców: 426
2010
Liczba zawartych umów: 730
Liczba świadczeniodawców: 460

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
2021
Liczba zawartych umów: 592
Liczba świadczeniodawców: 584
2020
Liczba zawartych umów: 630
Liczba świadczeniodawców: 621
2019 
Liczba zawartych umów: 655
Liczba świadczeniodawców: 647
2010
Liczba zawartych umów: 947
Liczba świadczeniodawców: 743

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
2021
Liczba zawartych umów: 209
Liczba świadczeniodawców: 209
2020
Liczba zawartych umów: 230
Liczba świadczeniodawców: 230
2019
Liczba zawartych umów: 249
Liczba świadczeniodawców: 244
2010
Liczba zawartych umów: 294
Liczba świadczeniodawców: 256

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
2021
Liczba zawartych umów: 512
Liczba świadczeniodawców: 512
2020
Liczba zawartych umów: 557
Liczba świadczeniodawców: 557
2019
Liczba zawartych umów: 582
Liczba świadczeniodawców: 582
2010
Liczba zawartych umów: 607
Liczba świadczeniodawców: 607

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
2021
Liczba zawartych umów: 253
Liczba świadczeniodawców: 228
2020 
Liczba zawartych umów: 275
Liczba świadczeniodawców: 249
2019
Liczba zawartych umów: 271
Liczba świadczeniodawców: 249
2010 
Liczba zawartych umów: 367
Liczba świadczeniodawców: 353

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
2021
Liczba zawartych umów: 255
Liczba świadczeniodawców: 255
2020
Liczba zawartych umów: 277
Liczba świadczeniodawców: 277
2019 
Liczba zawartych umów: 290
Liczba świadczeniodawców: 290
2010
Liczba zawartych umów: 732
Liczba świadczeniodawców: 413

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
2021
Liczba zawartych umów: 634
Liczba świadczeniodawców: 634
2020
Liczba zawartych umów: 686
Liczba świadczeniodawców: 686
2019
Liczba zawartych umów: 712
Liczba świadczeniodawców: 712
2010
Liczba zawartych umów: 1304
Liczba świadczeniodawców: 1304

Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
2021
Liczba zawartych umów: 245
Liczba świadczeniodawców: 245
2020
Liczba zawartych umów: 277
Liczba świadczeniodawców: 274
2019
Liczba zawartych umów: 291
Liczba świadczeniodawców: 290
2010
Liczba zawartych umów: 296
Liczba świadczeniodawców: 295

Warmińsko-Mazurski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
2021
Liczba zawartych umów: 300
Liczba świadczeniodawców: 300
2020
Liczba zawartych umów: 330
Liczba świadczeniodawców: 330
2019 Liczba zawartych umów: 354
Liczba świadczeniodawców: 354
2010
Liczba zawartych umów: 404
Liczba świadczeniodawców: 396

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
2021
Liczba zawartych umów: 670
Liczba świadczeniodawców: 647
2020
Liczba zawartych umów: 730
Liczba świadczeniodawców: 706
2019
Liczba zawartych umów: 754
Liczba świadczeniodawców: 732
2010
Liczba zawartych umów: 830
Liczba świadczeniodawców: 811

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
2021
Liczba zawartych umów: 310
Liczba świadczeniodawców: 310
2020
Liczba zawartych umów: 333
Liczba świadczeniodawców: 332
2019
Liczba zawartych umów: 683
Liczba świadczeniodawców: 365
2010
Liczba zawartych umów: 417
Liczba świadczeniodawców: 415