Pracując w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej oraz prowadząc własną praktykę stomatologiczną była lekarzem o niezwykle szerokiej wiedzy teoretycznej i praktycznej, obdarzona intuicją lekarską, stale pogłębiała umiejętności w dziedzinie stomatologii.

 Wielokrotnie uczestniczyła w egzaminach specjalizacyjnych, prowadziła staże podyplomowe, kierowała specjalizacjami 2 stopnia z protetyki stomatologicznej oraz specjalizację 1 stopnia ze stomatologii ogólnej. Opiekowała się rezydentami, prowadziła kursy z zaburzeń czynnościowych narządu żucia, brała udział w pracach komisji rekrutacyjnej, na stanowisku adiunkta koordynowała specjalizacje w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej.

Równocześnie prowadziła działalność naukową, będąc autorem i współautorem 14 artykułów naukowych oraz 14 doniesień zjazdowych, brała udział w badaniach resortowych w zakresie zależności pomiędzy zaburzeniami zwarcia a występowaniem bólów głowy.

Od początku swojej drogi zawodowej działała w strukturach PTS, będąc członkiem Zarządu Oddział Lublin. Za swoją działalność otrzymała liczne nagrody i odznaki (srebrna PTS 2001 r., honorowa złota PTS w 2009). Została odznaczona medalem z okazji 20-lecia i 30-lecia pracy zawodowej.