• „Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży 2019-2023” to odpowiedź na wzrastający problem próchnicy wśród młodych Polaków
 • W ramach projektu, współfinansowanego przez UE, realizowane są badania profilaktyczne i edukacyjne
 • Programem objętych jest ok. 3 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych z 11 województw   

 

Program profilaktyczny próchnicy 

Celem programu jest wzrost wiedzy na temat próchnicy i chorób jamy ustnej oraz sposobów ich zapobiegania. W ramach programu realizowane są zajęcia edukacyjne oraz profilaktyczne badania stomatologiczne.

Cele programu to m.in.:

 • wzrost poziomu wiedzy na temat profilaktyki próchnicy,
 • zwrócenie uwagi na czynniki ryzyka próchnicy i chorób jamy ustnej związane ze stylem życia, m.in. z niewłaściwą dietą,
 • wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych dzięki profilaktycznym badaniom stomatologicznym.

W ramach programu odbywają się zajęcia edukacyjne oraz profilaktyczne badania stomatologiczne.

Zajęcia edukacyjne to interaktywne warsztaty edukacyjne dla uczniów dotyczące szeroko rozumianej profilaktyki próchnicy oraz zdrowego stylu życia.

W ramach projektu przeprowadzane są zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Realizują je doświadczeni trenerzy:

 • lekarze stomatolodzy,
 • edukatorzy zdrowotni,
 • specjaliści zdrowia publicznego i promocji zdrowia.

Warsztaty prowadzone są w formule interaktywnej, angażującej uczniów lekcji, a przestawiana tematyka będzie zgodna z treściami nauczania przedmiotów takich jak: edukacja dla bezpieczeństwa, biologia czy wychowanie fizyczne.

Badania stomatologiczne obejmują instruktaż higieny jamy ustnej i ustalenie planu leczenia.

Badaniem stomatologicznym ma być objętych ponad 3 tys. uczniów, którzy wcześniej wzięli udział w warsztatach edukacyjnych. Badania będą realizowane przez cały czas trwania programu.

Adresaci programu

Adresatami programu są uczniowie szkół ponadpodstawowych w wieku 15-19 lat, uczęszczający przede wszystkim do szkół branżowych, techników i szkół przysposabiających do pracy.

Projekt obejmie zasięgiem województwa:

 • mazowieckie,
 • łódzkie,
 • kujawsko-pomorskie,
 • warmińsko-mazurskie,
 • pomorskie,
 • wielkopolskie,
 • zachodniopomorskie,
 • lubuskie,
 • podkarpackie,
 • małopolskie,
 • świętokrzyskie.

„Program edukacyjno-profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży 2019-2023” to odpowiedź na wzrastający problem próchnicy wśród młodych ludzi.

Przedsięwzięcie jest współfinansowane z Funduszy Europejskich.   

Problem próchnicy wśród dzieci i młodzieży

Próchnica zębów jest powszechnym problemem zdrowotnym. Diagnozuje się ją u ponad 83 proc. dzieci w wieku 15 lat oraz u ponad 93 proc. osób w wieku 18 lat. Zły stan uzębienia jest wynikiem braku odpowiedniej higieny jamy ustnej i złych nawyków żywieniowych.

Według Światowej Organizacji Zdrowia do czynników sprzyjających powstawaniu próchnicy zalicza się także uwarunkowania genetyczne oraz schorzenia drobnoustrojowe. Nieleczenie próchnicy skutkuje konsekwencjami zarówno zdrowotnymi, jak i społecznymi.  

Próchnica powoduje ból, utratę zębów oraz zmniejszenie funkcji żucia. Przyczynia się do bólu głowy, zatok, rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów, a także problemów z nerkami. Zwiększa również ryzyko cukrzycy, zawału serca oraz udaru.

Następstwa próchnicy zębów są istotne z socjologicznego oraz ekonomicznego punktu widzenia. Negatywnie wpływają na samopoczucie, obniżają samoocenę, a nawet determinują możliwości aktywności zawodowej i społecznej.