Warszawski Uniwersytet Medyczny

WUM angażuje się również w pomoc obywatelom Ukrainy, którzy zmuszeni są do ucieczki ze swojego kraju. Działamy razem z Fundacją Humanosh im. Sławy i Izka Wołosiańskich, która ma wieloletnie doświadczenie w pomaganiu uchodźcom i w tej chwili na bieżąco monitoruje sytuację na granicy z Ukrainą.

Humanosh organizuje zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy: materacy do spania, śpiworów, kołder, koców, poduszek, ręczników, rzeczy dla dzieci w wieku 5-10 lat, żywności (najchętniej niepsującej się szybko), środków czystości, nowej bielizny. Te rzeczy można przynosić do Centrum Dydaktycznego i CSR (od poniedziałku 8.00-18.00). Będą sukcesywnie przekazywane do Fundacji.

Na uczelni odbyło się spotkanie z ukraińskimi studentami. Rozmawiano o ich aktualnej sytuacji i najpilniejszych potrzebach. WUM zaangażował się również w pomoc dla uchodźców z Ukrainy.

Na WUM studiuje 51 studentów z Ukrainy. Wszyscy otrzymali zaproszenie na spotkanie w rektoracie. Uczelnia oferuje im konkretną pomoc zgodną z ich aktualnymi potrzebami. Jeśli wkrótce okaże się, że brakuje im pieniędzy na opłacenie kolejnego semestru studiów, akademika, czy po prostu nie mają środków do życia, będą mogli liczyć na wsparcie. Oczywiście możliwe są także inne formy pomocy, jak choćby opieka psychologiczna.

WUM prosi społeczność akademicką o wszelkie oferty pomocy dla rodzin ukraińskich. Największym problemem jest brak miejsc, w których uchodźcy mogliby zamieszkać.

Jeśli ktoś może zaprosić rodzinę ukraińską do siebie albo dysponuje wolnym lokalem można ten fakt zgłosić pomocdlaukrainy@wum.edu.pl.  Pod tym adresem można także zgłaszać inne formy pomocy dla uchodźców. Poszukiwani są np. wolontariusze znający język ukraiński do pełnienia roli tłumaczy.

UM w Lubinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie uruchomił zbiórkę potrzebnych artykułów dla mieszkańców Ukrainy. Artykuły można dostarczyć do Centrum Symulacji Medycznej (hol na parterze), przy ul. Chodźki 4, 20-093 Lublin (codziennie w godzinach 9.00-21.00). Chodzi o żywność długoterminową, kosmetyki chemię, środki opatrunkowe, koce i śpiwory.

CM UJ

Na trzech wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum studiuje liczna grupa studentek i studentów, doktorantek i doktorantów z Ukrainy.

- Nie jesteście sami i możecie liczyć na nasze wsparcie w tych trudnych dla Was, Waszych Rodzin i Przyjaciół chwilach – zwrócił się do całej ukraińskiej społeczności akademickiej UJ rektor prof. Jacek Popiel.

Władze UJ CM uruchomiły skrzynkę mailową pomocukraina@cm-uj.krakow.pl, na którą pisać mogą zarówno potrzebujący pomocy i wsparcia studenci z Ukrainy, jaki i te wszystkie osoby, które takie wsparcie chciałyby zaoferować.