• NFZ ogłosił konkursy na świadczenia ogólnostomatologiczne, udzielane w gabinecie szkolnym na terenie Lublina i Puław
  • Wartość zamówienia wynosi 36 906,48 zł na okres rozliczeniowy od 1 listopada do 31 grudnia 2023 r.
    Oferty w konkursie należy złożyć do 14 września 2023 r.
    Otwarcie ofert nastąpi 20 września 2023 r. o godz. 10.00

Kto chętny na leczenie stomatologiczne w szkole

Konkurs ofert na świadczenie usług ogólnostomatologicznych, udzielanych w gabinecie szkolnym ogłosił OW NFZ w Lublinie i w Puławach.  

Kod postępowania odpowiednio: 
03-23-000300/STM/07/1/07.0000.500.02/01
03-23-000299/STM/07/1/07.0000.500.02/01 

Obszar obowiązywania umowy: Lublin

Wartość zamówienia: 36 906,48 zł na okres rozliczeniowy od 1 listopada do 31 grudnia 2023 r.

Okres obowiązywania umowy: od 1 listopada do 31 grudnia 2024 r.

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: 1.

Oferty należy składać w siedzibie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Lublinie, ul. Szkolna 16, w godz. 8 – 16 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej www.nfz-lublin.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w konkursie: 14 września 2023 r. 

Otwarcie ofert nastąpi 20 września 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Lubelskiego OW NFZ w Lublinie, ul. Szkolna 16.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania zostanie zamieszczone 12 października 2023 r. na stronie internetowej Lubelskiego OW NFZ w Lublinie.