• Lekarze dentyści, delegaci na XV Krajowy Zjazd Lekarzy w swoim gronie dyskutują o najistotniejszych sprawach polskiej stomatologii
  • Przedstawiciele lekarzy dentystów zaniepokojeni pauperyzacją stomatologii w jej publicznej wersji
  • Trwa zbieranie kandydatur wśród lekarzy dentystów chętnych do pracy we władzach NIL      

Stomatologia "na NFZ" dramatycznie niedofinansowana

W przestrzeni publicznej pojawia się systematycznie kwestia zaniżonych wycen świadczeń stomatologicznych finansowanych przez NFZ. Publiczny płatnik oferuje zwiększenie stawek raptem o 4,5 proc., podczas gdy koszt realizowanych procedur wzrósł od czasu pandemii o 30 proc. i nie jest to, w warunkach obecnej inflacji, poziom ostateczny.

W takich okolicznościach wycena części świadczeń, dokonana ostatnio przez AOTMiT, już na starcie nie przystaje do rzeczywistości. Na iluzoryczne korekty nie chce zgodzić się samorząd lekarzy dentystów i zapowiada twardą walkę o urealnienie stawek. To tylko jeden z wielu problemów dotykających polską stomatologię podzieloną na tą komercyjną i tą oferowaną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Trwa liczenie lekarzy dentystów chętnych do pracy we władzach NIL  

Lekarze dentyści, którzy w trudnych warunkach ekonomicznych mają zapał i siły, aby walczyć o racje koleżanek i kolegów po fachu - mogą startować do władz NIL. Poznaniu programu kandydatów służyć ma zunifikowana ankieta, którą mogą wypełnić osoby zainteresowane. W ten sposób ogół delegatów uzyska szansę na zapoznanie się z niejako "programem wyborczym” osoby mającej zamiar aktywnie działać na rzecz samorządu.

Nie wszyscy zdają sobie może sprawę z tego, że członkostwo w organach izb lekarskich mieści się w pojęciu służby publicznej, a równy i sprawiedliwy dostęp do służby publicznej jest konstytucyjnym prawem podmiotowym, więc wszystko, co polepsza warunki powołania według jasnych i czytelnych zasad, jest promocją zasady kierowania się prawem w naszych wewnętrznych izbowych relacjach – napisał w felietonie dla Gazety Lekarskiej Andrzej Cisło, wiceprezes NRL i przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL