• W konkursie na świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii, ogłoszonym przez NFZ w Bydgoszczy, wartość zamówienia wynosi 154,8 tys. zł na okres rozliczeniowy od 2 października do 31 grudnia 2023 r.
  • Oferty w konkursie należy złożyć do 14 września 2023 r.
  • Otwarcie ofert nastąpi 18 września 2023 r. o godz. 9.00

Kto chętny na leczenie chirurgiczne i periodontologiczne 

Konkurs ofert na świadczenie usług stomatologicznych w zakresie chirurgii stomatologicznej i periodontologii ogłosił OW NFZ w Bydgoszczy 

Kod postępowania: 02-23-000101/STM/07/1/07.0000.220.02/01

Obszar obowiązywania umowy - powiat: Bydgoszcz

Wartość zamówienia 154,8 tys. zł na okres rozliczeniowy od 2 października do 31 grudnia 2023 r.

Okres obowiązywania umowy od 2 października do 31 grudnia 2023 r.

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: 2.

Oferty należy składać do 14 września 2023 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, w Oddziale Wojewódzkim NFZ w Bydgoszczy, ul. Łomżyńska 33. 

Termin nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w konkursie: 14 września 2023 r. 

Otwarcie ofert nastąpi 18 września 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Kujawsko - Pomorskiego OW NFZ w Bydgoszczy ul. Łomżyńska 33.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania zostanie zamieszczone 22 września 2023 r. na stronie internetowej Kujawsko - Pomorskiego OW NFZ www.nfz-bydgoszcz.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie OW NFZ w Bydgoszczy ul. Łomżyńska 33.