• Lubelski OW NFZ ogłosił konkurs ofert na realizowanie opieki stomatologicznej
  • Konkurs dotyczy leczenia stomatologicznego realizowanego w gminie Spiczyn
  • Rozstrzygnięcie konkursu 20 czerwca 2022 r.

Szczegóły konkursu ofert

Wartość zamówienia: nie więcej niż 77,4 tys. zł na okres rozliczeniowy od 1 sierpnia 31 grudnia 2022 r. 

Okres obowiązywania umowy: od 1 sierpnia 2022 do 30 czerwca 2023 r.

Maksymalna liczba umów: o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: 1.

Materiały informacyjne: dostępne są w siedzibie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Lublinie, ul. Szkolna 16, w godz. 8 – 16 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej www.nfz-lublin.pl.

Oferty należy składać do 20 czerwca 2022 r.

Otwarcie ofert 23 czerwca 2022 o godz. 10:00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Lubelskiego OW NFZ  8 lipca -2022.

Nie ma chętnych na leczenie stomatologiczne

Przypomnijmy, że konkurs na realizację świadczeń stomatologicznych na terenie gminy Spiczyn ogłoszono także 22 marca 2022 r. Z podmiotem wyłonionym w tym konkursie umowa miała być podpisana do końca czerwca 2023 r. Nie napłynęła wówczas żadna oferta.