• W trzech konkursach na świadczenia ogólnostomatologiczne, ogłoszonych przez NFZ we Wrocławiu, wartość zamówień wynosi po 73 558,35 zł na okres rozliczeniowy od 1 października 2023 do 31 grudnia 2023 r.
  • Oferty w trzech konkursach należy złożyć do 28 sierpnia 2023 r.
  • Otwarcie ofert nastąpi 30 sierpnia 2023 r. o godz. 11:15   

Kod postępowania: 01-23-000126/STM/07/1/07.0000.500.02/01K

Konkurs ofert na świadczenie usług ogólnostomatologicznych udzielanych w gabinecie szkolnym  na obszarze: 0203 - głogowski, 0204 - górowski, 0205 - jaworski, 0209 - legnicki, 0211 - lubiński, 0216 - polkowicki, 0226 - złotoryjski, 0262 - Legnica  

Wartość zamówienia 73 558,35 zł na okres rozliczeniowy od 1 października 2023 do 31 grudnia 2023 r.

Okres obowiązywania umowy od 1 października 2023 do 31 grudnia 2023 r. .

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: 1.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ, 50-416 Wrocław, Traugutta 55 do 28 sierpnia 2023 . 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Dolnośląskiego OW NFZ, Wrocław, ul. Joannitów 6, pok. 112 30 sierpnia 2023 r. o godz. 11:15.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania zostanie zamieszczone 15 września 2023 r. na stronie internetowej Dolnośląskiego OW NFZ www.nfz-wroclaw.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Dolnośląskiego OW NFZ, Wrocław, ul. Joannitów 6. 

Kod postępowania: 01-23-000125/STM/07/1/07.0000.500.02/01

Konkurs ofert na świadczenie usług ogólnostomatologicznych udzielanych w gabinecie szkolnym  na obszarze: 0201 - bolesławiecki, 0206 - karkonoski, 0210 - lubański, 0212 - lwówecki, 0225 - zgorzelecki, 0261 - Jelenia Góra

Wartość zamówienia 73 558,35 zł na okres rozliczeniowy od 1 października 2023 do 31 grudnia 2023 r. .

Okres obowiązywania umowy od 1 października 2023 do 31 grudnia 2023 r. .

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: 1.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ, 50-416 Wrocław, Traugutta 55 do 28 sierpnia 2023 . 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Dolnośląskiego OW NFZ, Wrocław, ul. Joannitów 6, pok. 112 30 sierpnia 2023 r. o godz. 11:15.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania zostanie zamieszczone 15 września 2023 r. na stronie internetowej Dolnośląskiego OW NFZ www.nfz-wroclaw.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Dolnośląskiego OW NFZ, Wrocław, ul. Joannitów 6.

Kod postępowania: 01-23-000124/STM/07/1/07.0000.218.02/01

Konkurs ofert na świadczenie usług ogólnostomatologicznych na obszarze Jelenia Góra

Wartość zamówienia 73 558,35 zł na okres rozliczeniowy od 1 października 2023 do 31 grudnia 2023 r. .

Okres obowiązywania umowy od 1 października 2023 do 31 grudnia 2023 r. .

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, które zostaną zawarte po przeprowadzeniu postępowania: 1.

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, w Dolnośląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ, 50-416 Wrocław, Traugutta 55 do 28 sierpnia 2023 . 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Dolnośląskiego OW NFZ, Wrocław, ul. Joannitów 6, pok. 112 30 sierpnia 2023 r. o godz. 11:15.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania zostanie zamieszczone 15 września 2023 r. na stronie internetowej Dolnośląskiego OW NFZ www.nfz-wroclaw.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Dolnośląskiego OW NFZ, Wrocław, ul. Joannitów 6.