• Trwa konkurs ofert na świadczenie usług ogólnostomatologicznych na obszarze gmin: Krzeszyce, Lubniewice, Słońsk
  • Wartość zamówienia 35  tys. zł miesięcznie
  • Termin nadsyłania zgłoszeń - 14 lipca 2022 r.

Lubuski OW NFZ ogłosił konkurs ofert na świadczenie usług ogólnostomatologicznych na obszarze:

0807012 - Krzeszyce,
0807024 i 0807025 - Lubniewice,
0807032 - Słońsk.

Kod postępowania: 04-22-000163/STMI07/1/07.0000.218.02/01

Wartość zamówienia: 35 190 zł

Okres rozliczeniowy: od  1 października 31 grudnia 2022 r.

Okres obowiązywania umowy: od 1 października 31 grudnia 2022 r.

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń: 1

Materiały informacyjne: dostępne w siedzibie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Zielona Góra, ul. Podgórna 9B w godz. 8 - 16 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej www.nfz-zielonagora.pl.

Oferty należy składać: od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, w Lubuskim Oddziale Wojewódzkim NFZ, Zielona Góra, ul. Podgórna 9B

Termin nadsyłania ofert: 14 lipca 2022 r..

Otwarcie ofert: 18 lipca 2022 w siedzibie Lubuskiego OW NFZ

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania: 31 sierpnia 2022 r.