• Nowoczesne technologie cyfrowe mogą zwiększać bezpieczeństwo i komfort pacjenta, a także ułatwiać dostęp do świadczeń zdrowotnych i poprawiać ich jakość
  • Ważne by telemedycynę wykorzystywać we właściwy sposób, by nie stała się zagrożeniem wskutek niewłaściwego stosowania
  • Telemedycyna była omawiana podczas konferencji eksperckiej zorganizowanej przez Naczelną Izbę Lekarską oraz Fundację Telemedyczna Grupa Robocza, która odbyła się 6 października w siedzibie NIL w Warszawie

Filary skutecznej telemedycyny. Debata w NIL

Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza oraz ponad 20 organizacji pacjenckich, medycznych i branżowych wypracowały interdyscyplinarny standard udzielania świadczeń telemedycznych.

Warunki, które należy spełnić by telemedycyna była skuteczna:

  • świadoma zgoda pacjenta na zastosowanie wobec niego opieki zdalnej,
  • decyzja lekarza co do tego, że taka opieka może być wobec konkretnego pacjenta zastosowana,
  • właściwa organizacja świadczenia telemedycznego -  pacjent otrzymuje wyczerpującą informację zwrotną co do dalszego postępowania.

Podczas pandemiiCOVID-19 upowszechniło się stosowanie teleporad w ramach POZ. Poza bezdyskusyjnymi korzyściami, jakie z tego systemu płynęły szybko okazało się, że  wymaga on stworzenia wytycznych postępowania. Jedno z pierwszych opracowała Naczelna Rada lekarska niedługo po wybuchu pandemii.

Telemedycyna uniwersalna? Możliwości zastosowań

Telemedycyna to nie tylko teleporady, ale też monitoring stanu zdrowia pacjenta, a także metoda  pomocnicza  w realizacji badań przesiewowych, np w okulistyce,  w kierunku wykrycia jaskry. Szerokie możliwości zastosowań istnieją w kardiologii i diabetologii (dla pacjentów mających cukrzycę typu 1. i 2.), pediatrii czy alergologii, jednak e-opieka, by lepiej działała powinna być włączona do koszyka świadczeń gwarantowanych. Ważne też, że telemedycyna może być wykorzystywana do przeprowadzenia telekonsultacji między lekarzami.

Nadal jednak nie zostały zidentyfikowane te obszary opieki zdrowotnej, w których telemedycyna jest najbardziej skuteczna, a jednocześnie bezpieczna dla pacjenta.

Wg rekomendacji zespołu „Continue Curatio” poszczególne dziedziny medycyny mają obszary, w których są wskazania do stosowania teleporad, ale i takie, gdzie są przeciwskazania (tych jest więcej). W zależności od specjalności medycznej potencjał do wykorzystania telemedycyny jest inny. Zawsze jednak, gdy dochodzi do pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub pojawiają się nowe objawy, powinna się odbyć stacjonarna porada lekarskiej.