PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Szkolny gabinet stomatologiczny. Z jakich usług można skorzystać

Autor: miro • Źródło: ms
22-05-2022, 11:06
Szkolny gabinet stomatologiczny. Z jakich usług można skorzystać Dentysta w szkole to 50 proc. redukcja próchnicy wśród dzieci Fot. AdobeStock
W Polsce na terenie szkół wciąż funkcjonuje ok. 900 gabinetów stomatologicznych, świadczących usługi w ramach kontraktów z NFZ. To dużo, zważywszy, że w okresie zdalnej nauki większość z nich była zamknięta i nie zarabiała.
  • 900 gabinetów stomatologicznych funkcjonuje w szkole
  • Tylko w placówkach szkolno-wychowawczych dentyści mają dostęp do całej populacji dzieci
  • Dentobusy nigdy nie trafią do większości szkół wiejskich  

Szkolne gabinety stomatologiczne trafione przez pandemię

Stomatolodzy wyszli naprzeciw oczekiwaniom Ministerstwa Zdrowia. Wiele gabinetów szkolnych powstało dzięki stomatologom, którzy je zorganizowali i wyposażyli z własnych środków i w ramach własnej działalności gospodarczej, ponieważ większości gmin nie było stać na sfinansowanie tego typu inwestycji.

Okres pandemii wystawił cierpliwość i kieszenie dentystów pracujących w szkolnych gabinetach stomatologicznych na poważną próbę. Niektórzy jej nie wytrzymali.

Rola szkolnych gabinetów stomatologicznych 

Dentystyczne gabinety szkolne działają na mocy ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami. W założeniach opieka ta miała zwiększyć dostępność dzieci do profilaktyki i leczenia stomatologicznego oraz wprowadzić systematyczność tych działań, jako jedynej słusznej drogi do polepszenia stanu uzębienia polskich dzieci.

Tylko w placówkach szkolno-wychowawczych dentyści mają dostęp do całej populacji dzieci.

Opieka stomatologiczna (zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GIS, obowiązującymi od 1 września 2021 r.) sprawowana jest nad uczniami do ukończenia 19  roku życia i ma na celu:
- ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej;
- kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności za zdrowie.

Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, którym jest:
- gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole,
- gabinet dentystyczny poza szkołą,
- dentobus.

prowadzone przez podmiot wykonujący działalność leczniczą i współpracujący ze szkołą.

Zasady funkcjonowania szkolnych gabinetów stomatologicznych

Jeżeli w szkole funkcjonuje gabinet stomatologiczny, należy ustalić ze świadczeniodawcą zasady korzystania z gabinetu oraz godziny jego pracy i upowszechnić je wśród uczniów i ich opiekunów,

Dyrekcja placówek oświatowych powinna podjąć działania umożliwiające uczniom korzystanie z opieki stomatologicznej w szkolnych gabinetach dentystycznych, w tym zapewnić możliwość obecności rodzica w czasie udzielania świadczenia (gdy jest konieczna).

O ile w szkole nie ma gabinetu dentystycznego, organ prowadzący zawiera porozumienie z gabinetem zewnętrznym udzielającym świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie nowelizacją w 2018 r. przepisów ustawy Prawo oświatowe - do zadań organu prowadzącego szkołę należy także obowiązek przekazania do szkół informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, finansowanych ze środków publicznych.

Wprowadzone rozwiązania powinny mieć na celu poprawę dostępu do opieki stomatologicznej dzieci i młodzieży, a w konsekwencji będą skuteczniej zapobiegać chorobom jamy ustnej uczniów.

Dentobusy w akcji 

To wszystko teoria za rzadko wdrażana w praktyce. Zdecydowanie łatwiej jest zgłosić zapotrzebowanie na usługi stomatologiczne do NFZ i ustawić się w oczekiwaniu na dentobus. Niektórzy mają szczęście nie oczekiwać długo na mobilny gabinet stomatologicznych. Inni nie doczekają się go wcale, gdyż z prostych matematycznych wyliczeń wynika, że do wiejskich szkół, które będą miały mniej szczęścia  dentobus trafi ... za kilkanaście lat. Oczywiście to tylko wyliczenia, gdyż dyrektorów wiejskich szkół, zapraszających dentystów do siebie, jest stosunkowo niewielu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH