• Szkolny gabinet stomatologiczny w Ciechnowie nie funkcjonuje, bo nie prowadzi do niego winda
  • Program PFRON mógłby pomóc w uruchomieniu szkolnego gabinetu stomatologicznego w Ciechanowie
  • Urząd Miasta Ciechanowa nie widzi możliwości dofinansowania zakupu i montażu windy 

Szansa na dofinansowanie windy prowadzącej do gabinetu stomatologicznego 

Sytuacja jest frustrująca. W jednym z pomieszczeń, usytuowanych na I piętrze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie, stworzono w pełni wyposażony gabinet stomatologiczny. Nie może być on jednak oddany do użytku, bo pacjenci musieliby wchodzić do niego po schodach, a na to nie zezwalają przepisy.

Tę sytuację można by zmienić, bo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków na sfinansowanie projektów w ramach programu „Dostępny samorząd – granty” (część Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

Poszczególne granty opiewają na kwoty 100 tys. lub 250 tys. zł. Takie pieniądze mogłyby z pewnością rozwiązać problem dostępności do gabinetu stomatologicznego. Wnioski w ramach programu są przyjmowane tylko do 22 kwietnia 2022 r. Czasu zostało zatem bardzo niewiele.

Dofinansowanie windy prowadzącej do gabinetu stomatologicznego niemożliwe

Okazuje się jednak, że Urząd Miasta Ciechanowa już w marcu złożył wniosek o dofinansowanie projektu, który jednak nie dotyczy budowy widny w SP nr 5.

Władze miasta zdecydowały się bowiem na złożenie wniosku o dofinansowanie dostosowania architektonicznego oraz informacyjno – komunikacyjnego dwóch budynków Urzędu Miasta Ciechanów. W ramach tego projektu zaplanowano zakup oraz montaż szybu windowego.

Kwota grantu (250 tys. zł) pozwala na zrealizowanie budowy windy tylko w jednej lokalizacji.

Według władz Ciechanowa Urząd Miasta w pierwszej kolejności wymaga dostosowania architektonicznego dla osób ze szczególnymi potrzebami (seniorzy, z niepełnosprawnościami).