• We wszystkich konkursach składanie ofert na usługi stomatologiczne potrwać ma do 17 listopada 2022 r., ich otwarcie zaplanowano na 21 listopada 2022 r., a rozstrzygnięcie przewidziano dopiero na 15 lutego 2023 r.
 • Publiczny płatnik organizuje dla świadczeniodawców szkolenie z zasad uczestnictwa w konkursie.  

OW NFZ w Katowicach odnawia kontrakty na następny pięcioletni okres (od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2028 r.).

W związku z ogłoszonymi 27 października 2022 r. postępowaniami konkursowymi na leczenie stomatologiczne, Śląski OW NFZ w najbliższych dniach zorganizuje szkolenia on-line dotyczące ogłoszonych postępowań konkursowych

W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu należy taką informację wysłać do 3 listopada 2022 r. na adres e-mail: STM_konkurs@nfz-katowice.pl

W każdym przypadku okres obowiązywania umowy jest taki sam: od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2028 r. (pięć lat).

Oferty należy składać do 17 listopada 2022 r. w Śląskim OW NFZ, Katowice Kossutha 13, budynek K.

Otwarcie ofert nastąpi 21 listopada 2022 r. o godz. 10.00

Ogłoszenie rozstrzygnięć postępowań zostanie opublikowane 15 lutego 2023 r.

Chodzi praktycznie o wszystkie rodzaje świadczeń stomatologicznych w zakresie:

 •  ortodoncji dla dzieci i młodzieży
 • protetyki stomatologicznej
 • protetyki stomatologicznej dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki
 • procedur ogólnostomatologicznych
 • procedur ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym
 • chirurgii stomatologicznej i periodontologii
 • procedur ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.
 • periodontologii
 • procedur stomatologicznych dla świadczeniobiorców z grupy wysokiego ryzyka chorób zakaźnych, w tym chorych na AIDS
 • procedur udzielanych w dentobusie
 • procedur udzielanych w dentobusie (ryczałt)
 • programu ortodontycznej opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki
 • stomatologicznej pomocy doraźnej