Mimo że Fundusz zdrowia co jakiś czas ogłasza konkursy i oferuje stawki najwyższe w kraju to w Kielcach od dawna nie ma takiego gabinetu, gdzie można uzyskać doraźną pomoc dentysty w ramach kontraktu NFZ. Jednak próby znalezienia dentysty, który podpisze kontrakt na leczenie pacjentów w nocy i święta nie ustają.

Umowa ze Świętokrzyskim  OW Narodowego Funduszu Zdrowia ma być podpisana na okres od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca2022 r. 

Zakres:  świadczenia stomatologicznej pomocy doraźnej
Obszar: Kielce, powiat kielecki.

Cena oczekiwana: 1300 zł za ryczałt 12-godzinny,
Okres finansowania: 1 lipca – 31 grudnia 2021 r.

Wartość zamówienia: nie więcej niż 309 400,00 zł 

Okres obowiązywania umowy: od 2021-07-01 do 2022-06-30 
Maksymalna liczba umów: 1

Termin składania ofert: 3 czerwca 2021 r.
Otwarcie ofert nastąpi  08 czerwca br., o godz. 10:00.