• Odbył się kolejny Światowy Parlament Stomatologiczny, jedno z głównych wydarzeń World Dental Federation (FDI)
  • Obrady ekspertów miały miejsce 19–24 września w Genewie, w Szwajcarii
  • W Światowym Parlamencie Stomatologicznym wzięło udział blisko 400 delegatów reprezentujących 74 państwa

Światowy Parlament Stomatologiczny. Tematem aktualne problemy

Prezydent World Dental Federation prof. Ihsane Ben Yahya skierowała do organizacji członkowskich list podsumowujący obrady Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI. Wydarzenie to miało miejsce w dniach 19–24 września w Genewie.

– Jestem bardzo wdzięczna, że miałam okazję ponownie spotkać się z naszymi członkami podczas obrad Światowego Parlamentu Stomatologicznego FDI w Genewie. Wydarzenie to było wielkim sukcesem dzięki udziałowi ponad 400 delegatów reprezentujących 74 państwa. Dziękuję z całego serca wszystkim, którzy odbyli podróż do Szwajcarii, aby uczestniczyć w spotkaniach i Zgromadzeniu Ogólnym. Tygodniowy zjazd pozwolił nam przeprowadzić kilka bardzo ważnych dyskusji i podjąć decyzje istotne dla przyszłości naszej organizacji oraz sprawy zdrowia jamy ustnej – napisała Prezydent FDI.

Deklaracje przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne Światowego Parlamentu Stomatologicznego 

 Dokumenty  Światowej Federacji Dentystycznej, które zostały przyjęte podczas Zgromadzenia Ogólnego Światowego Parlamentu Stomatologicznego: 

  • Materiały bioaktywne,
  • Noma – zwalczanie choroby, której można zapobiec, w celu ratowania życie,
  • Profilaktyka w stomatologii sportowej,
  • Ochraniacze jamy ustnej stosowane w sporcie,
  • Rola szczepień w ochronie zespołu stomatologicznego.

Jak podano, nowo przyjęte deklaracje będą wkrótce dostępne do konsultacji na stronie internetowej FDI, a także zostaną opublikowane na łamach czasopisma „International Dental Journal”.

Nowi członkowie  Rady FDI wybrani

Podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Światowego Parlamentu Stomatologicznego przeprowadzono wybory nowych członków Rady FDI oraz pięciu komisji. Członkinią Komisji Praktyk Stomatologicznych (Dental Practice Committee) została dr hab. n. med. Kinga Grzech-Leśniak. 

Jak podała szefowa FDI, w trakcie sześciu dni trwania World Dental Parliament (WDP) miała okazję uczestniczyć w kilku interesujących sesjach, w tym inauguracji kampanii Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej w 2023 roku, która ma być kolejną okazją, by promować zdrowie jamy ustnej. Inną ważną, w ocenie prof. Ben Yahyi, sesją było sympozjum na temat zdrowia  stomatologicznego starzejącej się oopulacji (ang. Oral Health for an Ageing Population Symposium), podczas którego podkreślono konieczność podnoszenia wiedzy na temat potrzeb stomatologicznych seniorów, co pozwoli ograniczyć lub przynajmniej spowolnić postępujące z czasem pogorszenie funkcji jamy ustnej u pacjentów geriatrycznych.

Zrównoważona stomatologia. Wpływ dentystów na środowisko

Dyskutowano także  na temat rozwoju stomatologii podczas Światowego Forum Zdrowia Jamy Ustnej (ang. World Oral Health Forum; WOHF). Podczas tego wydarzenia zostało zainicjowane Zobowiązanie na rzecz Zrównoważonej Stomatologii (ang. Pledge for Sustainable Dentistry) – projekt, który ma zachęcać stowarzyszenia stomatologów do poprawy wpływu ich zawodu na środowisko naturalne.

Szefowa FDI wyraziła w liście za podejmowane na całym świecie  wysiłków, by poprawić zdrowie i lepiej zapobiegać chorobom jamy ustnej na obszarach o ograniczonych dochodach. WDDF, założony w 1999 roku, wspiera innowacyjne inicjatywy dotyczące zdrowia jamy ustnej w najmniej zamożnych regionach świata.

– Pragnę przekazać moje najgłębsze gratulacje tegorocznym zwycięzcom WDDF, w tym towarzystwom stomatologicznym z Indii, Nigerii, Kenii i Tanzanii. Wyrażam szczere uznanie dla ich inspirujących inicjatyw i wysiłków na rzecz poprawy zdrowia jamy ustnej w ich krajach. Proszę pamiętać, że WDDF wciąż przyjmuje kolejne zgłoszenia. Zachęcam wszystkie krajowe towarzystwa stomatologiczne, niezależnie od tego, czy są członkami FDI, czy też nie, do zapoznania się ze stroną WDDF i złożenia wniosku o ten grant, jeżeli Wasze projekty mieszczą się w jego zakresie – napisała na koniec swojego listu prof. Ihsane Ben Yahya.