• Wszystkie ogłoszone konkursy stomatologiczne obejmują okres 3 miesięcy od 1 października 2022 do 31 grudnia 2023 r.
 • Termin składania ofert upływa 5 września 2022 r.
 • Ogłoszenie konkursów nastąpi do 30 września

Siedem konkursów na świadczenia ogólnostomatologiczne 

 • Kod postępowania 13-22-000112/STM/07/1/07.0000.218.02/01
  Obszar: Sędziszów
 • Kod postępowania 13-22-000113/STM/07/1/07.0000.218.02/01
  Obszar: Bodzentyn
 • Kod postępowania 13-22-000114/STM/07/1/07.0000.218.02/01
  Obszar: Fałków
 • Kod postępowania 13-22-000115/STM/07/1/07.0000.218.02/01
  Obszar: Baćkowice
 • Kod postępowania 13-22-000116/STM/07/1/07.0000.218.02/01
  Obszar: Ostrowiec Świętokrzyski
 • Kod postępowania 13-22-000117/STM/07/1/07.0000.218.02/01
  Obszar: Bodzechów
 • Kod postępowania 13-22-000118/STM/07/1/07.0000.218.02/01
  Obszar: Oleśnica

 Dla wszystkich tych postępowań

 •  Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej wynosi: 1,43 zł
  Miesięczna liczba punktów: 7 tys. pkt (0,5 etatu przeliczeniowego).
 • Wartość zamówienia: 30 tys. zł na okres rozliczeniowy od 1 października do 31 grudnia 2022 r.
 • Okres umowy: od 1 października do 12 grudnia 2022 r.
 • Oczekiwana liczba świadczeniodawców: 1
 • Termin składania ofert: do 1 września 2022 r. do godz. 16.00
 • Miejsce składania ofert: Świętokrzyski OW NFZ , Kielce ul Jana Pawła II 9
 • Otwarcie ofert: 5 września 2022 r. godz. 10.00
 • Wynik: do 30 września 2022 r.

Konkurs na świadczenia ogólnostomatologiczne w znieczuleniu ogólnym  

Kod postępowania 13-22-000119/STM/07/1/07.0000.219.02/01

 • Rodzaj usługi: świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane w znieczuleniu ogólnym
 • Obszar: starachowicki
 • Wartość zamówienia: 124,875 tys. zł na okres rozliczeniowy od 1 października do 31 grudnia 2022
 • Okres umowy: od 1 października do 12 grudnia 2022 r.
 • Oczekiwana liczba świadczeniodawców: 1
 • Termin składania ofert: do 1 września 2022 r. do godz. 16.00
 • Miejsce składania ofert: Świętokrzyski OW NFZ , Kielce ul Jana Pawła II 9
 • Otwarcie ofert: 5 września 2022 r. godz. 10.00
 • Wynik: do 30 września 2022 r.
 • Cena oczekiwana jednostki rozliczeniowej wynosi: 5,55 zł
 • Miesięczna liczba punktów: 7,5 tys. pkt (0,5 etatu przeliczeniowego).