• Walka z próchnicą to nie tylko wytężona praca dentystów, ale też działania edukacyjne prowadzone w szkołach podstawowych. Na czym one polegają?
  • Działania edukacyjne są ważne, gdyż częstotliwość występowania próchnicy zębów wzrasta z 41,1 proc. w grupie dzieci w wieku 3 lat, aż do 93,2 proc. w wieku 18 lat
  • PCK oraz firma Mars prowadzą od 2013 r. działania edukacyjne na temat higieny jamy ustnej (w szkołach podstawowych)

Ogólnopolska akcja "Dziel się uśmiechem"

Podczas 9. edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Dziel się Uśmiechem”, zajęcia na temat prawidłowej higieny jamy ustnej w roku szkolnym 21/22 skierowano do 70 tys. uczniów klas I-III (czyli do 9 r. ż.).

Dzieci poznały zasady prawidłowej higieny jamy ustnej, a także dowiedziały się, jak zapobiegać próchnicy zębów w  czterech prostych krokach. Działania edukacyjne, podjęte w ramach programu, utrwaliły u dzieci właściwe nawyki co w dłuższej perspektywie przyczyni się do zmniejszenia problemu próchnicy w Polsce. 

Profilaktyczna bezcukrowa guma do żucia 

Program „Dziel się Uśmiechem” był w całości finansowany przez Mars Polska, który co roku przekazuje na jego realizację 1 proc. ze sprzedaży bezcukrowych gum Orbit we wrześniu i październiku.

Wśród partnerów akcji znaleźli się Polskie Towarzystwo Stomatologiczne oraz Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej.