• Polska Fundacja Narodowa pomaga Ukraińcom w załatwieniu niezbędnych formalności potrzebnych do uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu
  • PFN niezwłocznie uruchamia dla nich program stypendialny dla pragnących wesprzeć polski system opieki medycznej.
  • PFN zajmuje się także pomocą materialną, medyczną, żywnościową, współorganizacją ewakuacji dzieci onkologicznie chorych oraz wspomaganiem nauki języka polskiego dla uchodźców 

Z udziałem PFN do Polski ewakuowano z Ukrainy chore dzieci wraz z opiekunami z ogarniętej wojną Ukrainy, PFN wsparło też m.in. dwa hospicja, które przyjęły dzieci w najcięższym stanie oraz instytucje prowadzące terapię onkologiczną dzieci z Ukrainy - przypomniał.

Pomoc w uzyskaniu prawa wykonywania zawodu

Temistokles Brodowski z PFN powiedział, że lekarz i pielęgniarka, dla których planowane jest stypendium, uczestniczą już w pracach zespołu hospicyjnego. Pracownicy PFN pomogli im w niezbędnych formalnościach potrzebnych do uzyskania w Polsce prawa wykonywania zawodu. Wspierali ich też w odnalezieniu się w nowej rzeczywistości, np. pomagali przy tłumaczeniach dokumentów, uzyskaniu numeru PESEL. Znaleźli też szkołę nauki jazdy, która umożliwi pielęgniarce odbycie bezpłatnego kursu i uzyskanie prawa jazdy, by mogła jeździć do podopiecznych hospicjum domowego - wskazał.

Pediatria domowa i opieka paliatywna

Dzięki stypendium PFN i stażowi ukraiński lekarz i pielęgniarka pod nadzorem personelu hospicjum zostaną przeszkoleni w zakresie pediatrycznej domowej opieki paliatywnej. Ich wykształcenie medyczne oraz znajomość kultury i języka ukraińskiego będzie pomocna podczas wizyt u podopiecznych z rodzin ukraińskich uchodźców - zakłada Fundacja.

Stypendia dla osób z wykształceniem medycznym

Prezes Polskiej Fundacji Narodowej Marcin Zarzecki powiedział: wielowymiarowe działania PFN polegają nie tylko na pomocy humanitarnej, ale także finansujemy stypendia dla osób z wykształceniem medycznym w ramach projektu "Solidarni z Ukrainą".

- Ewakuacja dzieci i personelu medycznego z Ukrainy objęła także pielęgniarki i lekarzy. W sytuacji stabilizacji sytuacji pragną oni wrócić do ojczyzny i odbudowy Ukrainy, ale jednocześnie deklarują pomoc instytucjom medycznym w Polsce - zaznaczył Zarzecki.

- Polska Fundacja Narodowa niezwłocznie uruchamia dla nich program stypendialny dla pragnących wesprzeć polski system opieki medycznej. Wspieramy i współpracujemy z profesjonalistami - dodał.

Wiceprezes PFN Michał Góras przypomniał, że od pierwszych dni rosyjskiej agresji na Ukrainę Fundacja włączyła się w skoordynowane działania pomocowe na rzecz uchodźców wojennych. - Uruchamiając wspólne projekty z instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami i fundacjami PFN zajmuje się pomocą materialną, medyczną, żywnościową, współorganizacją ewakuacji dzieci onkologicznie chorych oraz wspomaganiem nauki języka polskiego dla uchodźców, przebywających na terenie naszego kraju - zaznaczył Góras.