PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Stres pourazowy wśród dentystów. Częstszy niż wśród ratowników medycznych

Autor: nieck • Źródło: Journal of Dental Education
20-07-2022, 12:36
Stres pourazowy wśród dentystów. Częstszy niż wśród ratowników medycznych Do 17 proc. dentystów wykazywało objawy PTSD w pierwszej fazie pandemii Fot. Shutterstock
Badania wśród stomatologów wskazują, że neurotyzm to ta cecha osobowości, która predystynuje do problemów ze zdrowiem psychicznym. Lekarze dentyści zaczynający karierę zawodową mieli w pandemii COVID-19 zespół stresu pourazowego dwukrotnie częściej niż ratownicy medyczni.
  •  Pandemia COVID-19  stanowi wyzwanie dla zdrowia psychicznego  pracowników służby zdrowia narażając ich na różnego typu zaburzenia,  w tym zespół stresu pourazowego (PTSD)
  • Przeprowadzono badanie czynników - predyktorów wystąpienia stresu pourazowego u lekarzy dentystów w pierwszym okresie pandemii COVID-19 od września 2020 do kwietnia 2021
  • Okazuje się, że niektóre cechy osobowości zwiększają ryzyko wystąpienia objawów  PTSD wśród dentystów 

Zespół stresu pourazowego. Częsty skutek pandemii u dentystów

Istnieje wiele dowodów na to, że dentyści i rezydenci stomatologii mają wyższy poziom stresu. Są zatem są podatni na zaburzenia zdrowia psychicznego. Skutki  pandemii COVID-19 m.in. niepewność co do ukończenia szkolenia klinicznego, obawy o sytuację finansową oraz perspektywy zatrudnienia oraz ryzyko zakażenia koronawirusem w pracy, dodatkowo negatywnie wpłynęły na adeptów stomatologii.

 Pojawienie się problemów ze zdrowiem psychicznym, w tym zespół stresu pourazowego (PTSD), utrudnia zrobienie kariery w stomatologii. PTSD ma długofalowe skutki (takie jak zwiększona drażliwość, zmniejszona koncentracja, zmiana wzorców snu) i w efekcie osłabia funkcjonowanie w miejscu pracy, m.in. także z powodu zwiększonej absencji, pisze Margot Metz z College of Dental Medicine, Columbia University, która badała problemy psychiczne młodych lekarzy dentystów. Ankieta była prowadzona od września 2020 r. do kwietnia 2021 r.

Wyniki jej badania są dość alarmujące, w ankietowanej grupie stomatologów 17 proc. miała kliniczne objawy PTSD. Dla porównania badaczka przytacza dane z ogólnej populacji, w Stanach Zjednoczonych PTSD występuje u blisko 4,7 proc. osób, natomiast wśród ratowników medycznych na całym świecie wynosi 10 proc.

Co zaskakujące, źródłem traumy nie były związane z pandemią zmiany w toku studiów stomatologicznych.

Praca ukazała się w Journal of Dental Education

Zdrowie psychiczne dentystów. Rola osobowości

Ankieta objęła 149 lekarzy dentystów, średnia wieku 29,9 lat 57 proc. respondentów stanowiły kobiety.

  •  53.7 proc. ankietowanych odpowiedziała, że cierpiała z powodu silnego stresu podczas pandemii
  • 38.9 proc. nie wiedziała, gdzie udać się po fachową pomoc
  • 17.4 proc. młodych lekarzy wykazywała kliniczne objawy zespołu stresu pourazowego
  • 1.3 proc. miała w historii zdiagnozowany PTSD

Ryzyko wystąpienia PTSD było silnie związane z cechami osobowości badanych dentystów. Najbardziej predystynuje do wystąpienia  tego typu problemów  neurotyczność, podczas gdy  ekstrawersja i sumienność działają ochronnie. I przyczyniają się do rozwinięcia adaptacyjnych umiejętnościami radzenia sobie z problemami.

- W sytuacjach kryzysowych, takich jak pandemia COVID-19,  uczelnie medyczne powinny być bardziej aktywne  w zarządzaniu zdrowiem psychicznym swoich studentów poprzez badania przesiewowe i terapie, podkreśla autorka pracy .

Te wyniki wskazują, że potrzeby w zakresie zdrowia psychicznego lekarzy dentystów nie są zaspokajane. Tymczasem poza lepszym  dostępem do opieki psychiatrycznej, powinni móc korzystać z programów wsparcia oraz innych zasobów takich jak na przykład narzędzia do samodzielnego przeprowadzania badań.  Mogą być one pomocne w ocenie własnych reakcji.

Wiele cech, takich jak neurotyczność to silny rys osobowości i utrzymuje się przez całe życie. Jednak  sposób w jaki reagujemy na określone sytuacje, może kształtować samoświadomość, zaś stany takie jak lęk, depresja i PTSD udaje się skutecznie leczyć.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
stres w zawodzie dentysty   psychologia  

POLECAMY W SERWISACH