• Rozpoczął się Kongres Humanizacji Medycyny w Warszawie, który trwa na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym 
  • Biorący udział w kongresie minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślał, że poprawę stanu zdrowia pacjenta warunkuje nie tylko sprzęt i sposób leczenia, ale także relacja z lekarzem i wzajemne zrozumienie  
  • Kongres adresowany jest do osób związanych zawodowo z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej:  pracowników jednostek ochrony zdrowia, nauczycieli akademickich, studentów kierunków medycznych, organizacji  pacjenckich,  dyrektorów i menadżerów szpitali

Dyskusja o humanizacji medycyny. Bardzo na czasie, powiedział minister zdrowia

Kongres - jak wskazują jego organizatorzy - adresowany jest do pracowników jednostek ochrony zdrowia, nauczycieli akademickich, etyków, studentów kierunków medycznych, nauk o zdrowiu, nauk humanistycznych i społecznych, organizacji pozarządowych reprezentujących pacjentów, dziennikarzy zajmujących się tematyką zdrowia oraz dyrektorów i menadżerów szpitali.

Otwierając kongres minister podkreślił, że kongres gromadząc wiele autorytetów pokazuje, jak ważna jest problematyka, której jest poświęcony.  - To jest idealny temat, idealny czas, idealne miejsce, (…) żeby dyskutować na ten temat - powiedział.

Wskazał, że system opieki zdrowotnej przez ostatnie dwa lata epidemii został bardzo mocno doświadczony. - Praca medyków w epidemii, ich wysiłek był czasami ponad standardowe możliwości, co rodzi konsekwencje w postaci m.in. stresu i frustracji - mówił.

Pandemia. Czas pytań o istotę leczenia

Dodał, że czas pandemii to także czas dynamicznego rozwoju technologii.

- Wyzwania technologiczne to kolejny ważny wymiar w kontekście relacji zespołu medycznego i pacjenta - zaznaczył.

Niedzielski stwierdził, że w obecnych warunkach - i zmęczenia po epidemii i zmian technologicznych - stawianie fundamentalnych pytań dotyczących istoty leczenia, istoty relacji pacjent-lekarz.

- Mam nadzieję, że nasze dyskusje będą prowadziły do wzmocnienia wartości osobistego, bezpośredniego kontaktu między pacjentem i lekarzem - dodał.

Niedzielski akcentował, że poprawa stanu zdrowia pacjenta jest uwarunkowana infrastrukturą, sprzętem, sposobem leczenia, ale też relacją z lekarzem i wzajemnym zrozumieniem. Dyskusja o humanizacji medycyny powinna skupiać się - jak mówił - na komunikacji, zaufaniu i empatii. Wyraził nadzieję, że dyskusje przełożą się na konkretne projekty.