• Koronawirus namnaża się w tkankach jamy ustnej.
  • Szczepienie przeciwko COVID-19 zmienia skład mikrobiomu jamy ustnej, zmniejsza się udział bakterii powodujących infekcje jamy ustnej. 

Jama ustna jako obfite źródło infekcji COVID-19

Jama ustna jest jedną z najważniejszych dróg zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, zaś sam wirus występuje w dużych stężeniach w ślinie pacjentów chorych na COVID-19.  W przeprowadzonych do tej pory badaniach ujawniono, że  chorujący na COVID-19 (bez problemów stomatologicznych) mają zaburzoną  ilość, skład i funkcjonowanie mikrobiomu jamy ustnej. 

Co więcej, ograniczenie różnorodności flory jamy ustnej wiąże się z nasileniem COVID-19. Tyle że nadal brakuje wyjaśnienia, co jest przyczyną, a co skutkiem. Nie wiadomo czy dysbioza mikrobiomu jamy ustnej wynika z choroby.

Szczepienia to podstawowa strategia w walce z COVID-19. Nie zostało jeszcze sprawdzone, czy pod wpływem szczepionki, chroniącej przed tą chorobą, następują zmiany w mikrobiomach jamy ustnej i jelit. To istotne, gdyż modyfikacja w składzie i jakości flory stanowi ważną informację o stanie zdrowia zaszczepionych osób. Powstała hipoteza, że zmiany w mikrobiomie jamy ustnej mogą bezpośrednio wpływać na stan zdrowia dziąseł i zębów, a także na podatność na COVID-19. 

Szczególnego znaczenia nabierają więc badania prowadzone w School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido w Japonii. Badanie objęło dentystów ogólnie zdrowych i z dobrym stanem zdrowia jamy ustnej. Sprawdzano, czy i jakie zmiany w mikrobiomie jamy ustnej następiły u nich po szczepieniu przeciwko COVID-19.

Ślina zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod lupą

Aby zbadać wpływ szczepionki typu mRNA przeciwko COVID-19 na mikrobiom jamy ustnej, trzykrotnie pobierano próbki śliny od 40 zdrowych dentystów przed szczepieniem oraz po pierwszej i drugiej dawce szczepionki. Następnie określano różnorodność i skład drobnoustrojów wykorzystując m.in. metodę sekwencjonowania bakteryjnego DNA.

Okazało się, że najliczniejsze w badanych próbkach śliny były bakterie z rodzaju Prevotella, a następnie Neisseria, Veillonella i Streptococcus. Liczebność Bacteroides (także liczne we wszystkich próbkach), zmniejszała się  po pierwszej i drugiej dawce szczepionki. Bacteroides nie należą do patogenów związanych z konkretnymi chorobami jamy ustnej, ale  mogą powodować infekcje oportunistyczne, zwłaszcza przy obniżonej odporności. Kilka badań wykazało związek liczebności Bacteroides  z nasileniem COVID-19.

Natomiast bakterie Lachnoanaerobaculum,  Moryella, Parvimonas i Peptostreptococcus były liczniejsze po szczepieniu, podsumowali badacze.
- Można zakładać, że zwiększona różnorodność mikroflory jamy ustnej po szczepieniu korzystnie wpływa na zdrowie jamy ustnej – podkreślają autorzy badania.