Fundacja "Z uśmiechem przez życie" zaprasza pacjentów do skorzystania z okazji, aby wykluczyć schorzenia onkologiczne w obrębie jamy ustnej.

Badania odbędą się w gabinecie stomatologicznym Euro Dent Centrum Stomatologicznym w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej 39F.

Grupy ryzyka 

Badania są dostępne dla wszystkich, ale organizatorzy akcji szczególnie zachęcają się do udziału w niej pacjentów z grupy wysokiego ryzyka:
- osoby palące i nadużywające alkoholu;
- osoby uwarunkowane genetycznie;
- osoby powyżej 40 roku życia.

Jak gabinet stomatologiczny może wziąć udział w akcji  

Zasady uczestnictwa w akcji „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa" 

Jak już niegdyś pisaliśmy, właściciele praktyk dentystycznych, aby zorganizować dzień otwarty pod hasłem „Profilaktyka stomatologiczna, profilaktyka przeciwrakowa", powinni:   
- ustalić z Fundacją datę takiego wydarzenia; 
- starać się rozpropagować dzień otwarty w lokalnym środowisku, na stronie internetowej; 
- zadbać, aby pacjent wypełnił ankietę; 
- przygotować lekarza, który przeprowadza ogólne, standardowe badanie kontrolne higieny jamy ustnej oraz głowy i szyi pacjenta; 
- przeliczyć punkty z ankiety, w przypadku gdy jest ich nie więcej niż 3 - spowodować, aby lekarz wykonał przy pomocy urządzenia Microlux badanie jamy ustnej w kierunku zmian patologicznych; 
- w przypadku podejrzeń zmian na śluzowce - przeprowadzić ponowne diagnozowanie w świetle Microluxa (po wypłukaniu jamy ustnej 1 proc. kwasem octowym); 
- w przypadku zgromadzenia w ankiecie 4 i większej liczby punktów badanie należy zawsze wykonać przy pomocy urządzenia Microlux i 1 proc. kwasu octowego; 
- po zakończeniu akcji gabinet płaci za zużytą ilość octów na podstawie rachunku wystawionego przez Fundację). 

Koszty realizowania akcji 

Fundacja kupuje 1 proc. kwasy octowe u dystrybutora w cenie promocyjnej i po takiej cenie dostarcza je do gabinetu.  

W trakcie dnia otwartego należy poinformować pacjentów o prawidłowej profilaktyce jamy ustnej, a także dostarczyć informację o tym, czym jest rak jamy ustnej i co należy robić, aby zminimalizować ryzyko zachorowania (informacja ustna oraz ulotki dostarczone przez Fundację).

Fundacja "Z uśmiechem przez życie":  
- informuje o akcji media lokalne i stara się o jak największe nagłośnienie takiego wydarzenia;  
- dostarcza do gabinetu urządzenie Microlux oraz 1 proc. kwasy octowe, potrzebne do wykonania badania;  
- zapewnia ulotki informacyjne oraz ankiety dla pacjentów.