• W Niemczech leczenie stomatologiczne ze środków publicznych ma wysoki udział (68 proc.). To zdecydowanie jeden z najwyższych poziomów wśród państw europejskich
  • W Polsce, według OECD, 33 proc. pieniędzy wydawanych na leczenie stomatologiczne pochodzi z kasy publicznej
  • W Hiszpanii i Grecji praktycznie nie angażuje się środków publicznych w leczenie stomatologiczne (odpowiednio 3 proc. i 1 proc.) 

OECD Health Statistics przedstawia strukturę wydatków na leczenie zębów mieszkańców niektórych państw europejskich społeczeństw w podziale leczenie:

  • publiczne
  • z kieszeni pacjenta
  • z dobrowolnego  ubezpieczenia prywatnego

Niemcy
Leczenie publiczne 68 proc.
Leczenie z kieszeni pacjenta 20 proc.
Leczenie z dobrowolnego  ubezpieczenia prywatnego 12 proc.

Słowacja
Leczenie publiczne 51 proc.
Leczenie z kieszeni pacjenta 49 proc.

Czechy
Leczenie publiczne 50 proc.
Leczenie z kieszeni pacjenta 50 proc.

Słowenia
Leczenie publiczne 50 proc.
Leczenie z kieszeni pacjenta 20 proc.
Leczenie z dobrowolnego  ubezpieczenia prywatnego 30 proc.

Austria
Leczenie publiczne 50 proc.
Leczenie z kieszeni pacjenta 45 proc.
Leczenie z dobrowolnego  ubezpieczenia prywatnego 5 proc.

Wielka Brytania

Leczenie publiczne 50 proc.
Leczenie z kieszeni pacjenta 43 proc.
Leczenie z dobrowolnego  ubezpieczenia prywatnego 7 proc.

Szwecja
Leczenie publiczne 47 proc.
Leczenie z kieszeni pacjenta 53 proc.

Finlandia
Leczenie publiczne 33 proc.
Leczenie z kieszeni pacjenta 64 proc.

Belgia
Leczenie z dobrowolnego  ubezpieczenia prywatnego 33 proc.
Leczenie z kieszeni pacjenta 67 proc.

Polska
Leczenie publiczne 33 proc.

Leczenie z kieszeni pacjenta 67 proc.

Węgry

Leczenie publiczne 28 proc.
Leczenie z kieszeni pacjenta 65 proc.
Leczenie z dobrowolnego ubezpieczenia prywatnego 7 proc.

Norwegia
Leczenie publiczne 28 proc.
Leczenie z kieszeni pacjenta 72 proc.

Dania
Leczenie publiczne 18 proc.
Leczenie z kieszeni pacjenta 67 proc.
Leczenie z dobrowolnego ubezpieczenia prywatnego 15 proc.

Niderlandy
Leczenie publiczne 12 proc.
Leczenie z kieszeni pacjenta 21 proc.
Leczenie z dobrowolnego  ubezpieczenia prywatnego 67 proc.

Szwajcaria
Leczenie publiczne 7 proc.
Leczenie z kieszeni pacjenta 76 proc.
Leczenie z dobrowolnego  ubezpieczenia prywatnego 17 proc.

Hiszpania
Leczenie publiczne 3 proc.
Leczenie z kieszeni pacjenta  97 proc.

Grecja
Leczenie publiczne 1 proc.
Leczenie z kieszeni pacjenta 99 proc.