PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Stomatologia: więcej porad, mniej świadczeniodawców

Autor: miro • Źródło: ms
02-03-2021, 13:44
Stomatologia: więcej porad, mniej świadczeniodawców Statystyka porad stomatologicznych (fot. unsplash)
Spada liczba świadczeniodawców, realizujących leczenie stomatologiczne w ramach kontraktów NFZ – wynika z właśnie opublikowanej przez GUS prezentacji statystycznej "Zdrowie i ochrona zdrowia w 2019 r.".

Z łącznej liczby 4,4 tys. praktyk lekarskich i stomatologicznych, które podpisały umowę z NFZ, najwięcej czyli 13,3 proc. było zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, a najmniej na obszarze województwa małopolskiego – 3,2 proc. 

Struktura geograficzna rozmieszczenia placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przedstawiała się następująco: najwięcej przychodni oraz praktyk lekarzy i lekarzy dentystów zlokalizowanych było na terenie województwa mazowieckiego (3,4 tys.), a najmniej w województwach lubuskim – 0,7 tys., opolskim i świętokrzyskim – po 0,8 tys.

W specjalistycznej stomatologicznej opiece zdrowotnej udział porad udzielonych dzieciom i młodzieży w ogólnej liczbie porad stomatologicznych kształtował się od 24,4 proc. w województwie zachodniopomorskim do 38,3 proc. w województwie lubelskim.

Porady udzielone starszym osobom stanowiły 15,7 proc. wszystkich porad stomatologicznych udzielonych w ramach opieki specjalistycznej. W poszczególnych województwach ich udział wyniósł od 13,3 proc. (województwo kujawsko-pomorskie) do 19,1 proc. (województwo zachodniopomorskie).

Porad stomatologicznych częściej udzielano kobietom. W miastach stanowiły one 55,4 proc. ogółu pacjentów w lecznicach stomatologicznych (podobnie jak w 2018 r.), natomiast na wsi – 53,8 proc. (o 0,1 p. proc. mniej).

28,7 proc. porad stomatologicznych dotyczyło dzieci i młodzieży poniżej 18 lat (w przypadku porad udzielonych w miastach było to 28,2 proc., a w przypadku wsi odsetek ten był o ponad 3,1 p. proc. wyższy). Porady stomatologiczne udzielone osobom w wieku 65 lat (i więcej) w miastach stanowiły 15,9 proc. ogółu porad. Na wsi zaobserwowano ich o 1,8 p. proc. mniej.  

Z analizy struktury udzielonych porad ambulatoryjnych w odniesieniu do struktury populacji Polski w 2019 r. wynika, że w przypadku POZ, udział porad udzielonych osobom w wieku 65 lat i więcej był o 16,1 p. proc. większy, niż udział tej grupy wiekowej w populacji. Znaczący jest udział porad udzielonych osobom w wieku 18-64 lat w specjalistycznej lekarskiej opiece zdrowotnej. Dzieci i młodzież poniżej 18 lat miały natomiast najwyższy wskaźnik udzielonych porad stomatologicznych w odniesieniu do udziału w populacji tej grupy wiekowej.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
gabinety stomatologiczne   GUS  

POLECAMY W SERWISACH