Podczas spotkania Rady Przejrzystości AOTMiT, które odbędzie się 11 marca 2019 r., oceniony zostanie projekt Ministerstwa Zdrowia " Program edukacyjno - profilaktyczny w zakresie próchnicy zębów dla młodzieży w wieku 15 – 19 lat".

W niedługim czasie należy spodziewać się konkursu ofert na realizację rządowego programu profilaktycznego.

Jednym z celów programu jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży w zakresie prawidłowej higieny jamy ustnej, nawyków żywieniowych, diety oraz stylu życia jako elementów wpływających na zdrowe zęby.

Ważna będzie także wczesna identyfikacja próchnicy wśród osób, u których przeprowadzono badanie stomatologiczne.

Zapowiadane są działania edukacyjne w postaci warsztatów edukacyjnych dla młodzieży, a także badania lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej.

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że projekt ten będzie realizowany przez minimum trzy lata

 Więcej: aotm.gov.pl