Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 16,2 tys. zł na okres rozliczeniowy od 15 listopada 2021 do 31 grudnia 2021.

Okres obowiązywania umowy: od 15 listopada 2021 r. do 30 czerwca 2022 r.  Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: 1.

Materiały informacyjne dostępne są od 27 września 2021 r. w siedzibie Podkarpackiego OW NFZ, Rzeszów, Zamkowa 8 w godz. 8 - 16 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej www.nfz-rzeszow.pl.

Kod postępowania 09-21-000092/STM/07/1/07.0000.500.02/01

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ, Rzeszów, Zamkowa 8 do 11 października 2021 r.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Podkarpackiego OW NFZ, Rzeszów, Zamkowa 8 14 października 2021 r. o godz. 09:00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Podkarpackiego OW NFZ 28 października 2021 r.