• enel med prowadzi w Polsce ponad sto gabinetów stomatologicznych, realizujących usługi poza NFZ
  • Nie ma takich pieniędzy w systemie, które można byłoby uruchomić, aby zaoferować leczenie na poziomie konkurencyjnym wobec usług świadczonych według zasady fee for service - ocenia Jacek Rozwadowski, prezes enel med
  • Stomatologia powiązana z NFZ i ta funkcjonująca poza systemem kontraktowym nie działają koherentnie. Mamy do czynienia z powielaniem określonych świadczeń, rzecz jasna na różnym poziomie -ocenia Jacek Rozwadowski
  • Wiele dobrego powinno się zrobić w profilaktyce zdrowotnej. Trudno jest przekonać Polaków do zapobiegania ewentualnym chorobom

infoDENT24.pl: Zdecydowana większość usług dla pacjentów jest finansowana prywatnie. To wynika z jednej strony z pewnego przyzwyczajenia, z drugiej strony – nie widzimy aż takiego oczekiwania – szczególnie ze strony dorosłych, by był to segment publiczny. To pewnego rodzaju wybór, który dokonał się wiele lat temu – taka ocena sytuacji ministra zdrowia Adama Niedzielskiego powinna raczej ucieszyć kogoś, kto prowadzi w kraju m.in. setkę gabinetów stomatologicznych w modelu opisanym przez szefa resortu zdrowia.

Jacek Rozwadowski: Faktycznie, już w latach siedemdziesiątych w pewien sposób dentyści wybili się na niepodległość. Stomatolodzy uznali, że możliwe jest realizowanie leczenia niejako we własnym zakresie. Spontanicznie powstawały gabinety stomatologiczne w prywatnych domach i mieszkaniach. Pojawiła się duża grupa osób, która z chęcią zaczęła korzystać z usług świadczeniodawców funkcjonujących w nowej formule. Byli to często pacjenci podróżujący po świecie, ludzie na eksponowanych stanowiskach.

Dzisiaj stomatologia, działająca w Polsce poza systemem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, niczym nie ustępuje poziomem od tego jaki obowiązuje w krajach Europy Zachodniej. Ceny najwyższej klasy materiałów stomatologicznych są tak wysokie, że nie bardzo wierzę, aby animatorzy polityki zdrowotnej w kraju zdecydowali się na stworzenie koszyka świadczeń gwarantowanych odpowiadającego współczesnym osiągnięciom medycyny. Nie ma takich pieniędzy w systemie, które można byłoby uruchomić, aby zaoferować Polakom leczenie na poziomie konkurencyjnym wobec usług świadczonych według zasady fee for service.

Nie chcę przez to powiedzieć, że właściwe byłoby całkowite zrezygnowanie ze stomatologii funkcjonującej w ramach NFZ. Nie dziwię się takiej pokusie, chociażby ze względu na powszechne niestety mniemanie, że od próchnicy się nie umiera.

infoDENT24.pl: Niestety mało kto dodaje, że na choroby współtowarzyszące próchnicy - już tak.

Jacek Rozwadowski: Stomatologia powiązana z NFZ i ta funkcjonująca poza systemem kontraktowym nie działają koherentnie. Mamy do czynienia z powielaniem określonych świadczeń, rzecz jasna na różnym poziomie. Można by te rozdzielne układy inaczej zaprojektować z korzyścią dla pacjentów. Mówię chociażby o współfinansowaniu wybranych procedur, uzupełnianiu się.

Pieniądze publiczne mogłyby być dystrybuowane bardziej efektywnie.

Ochrona zdrowia nie powinna być przedmiotem potyczek o koniunkturalnym podłożu. To szczególnie ważne, gdyż znajdujemy się w ogonie Europy jeśli chodzi o dostęp do lekarza, a taki dostęp jest miarą poziomu cywilizacyjnego.

infoDENT24.pl: Okazuje się, że system ochrony zdrowia ma nie jedną, a kilka pięt Achillesowych. Jakie ograniczenia doskwierają najbardziej Grupie ENEL-MED, która jest znaczącym uczestnikiem tego systemu.

Jacek Rozwadowski: Za piętę achillesową prywatnego systemu opieki zdrowotnej można uznać wciąż niewystarczającą, choć rosnącą, świadomość zdrowotną Polaków. Wprawdzie dane z raportu PRM 2021 pokazują, że w latach 2021-2026 rynek usług fee for service i pakietów medycznych będzie rósł aż o 9 proc., a już 3,7 mln Polaków korzysta z prywatnych placówek medycznych, nadal z regularnością wizyt lekarskich bywa u nas różnie.

Zgodnie z wynikami NTZP 2022 (Narodowy Test Zdrowia Polaków - przyp. red.) 54 proc osób deklaruje wizytę u lekarza pierwszego kontaktu w ciągu 6 miesięcy, u stomatologa – zaledwie 37 proc. Choć medycyna prywatna się rozwija, to jej zasięg jest wciąż na tyle mały, że trudno jest zwiększyć dostępność cenową w dynamicznej sytuacji gospodarczej i przy już i tak bardzo zoptymalizowanej ofercie.

Kolejnym wyzwaniem jest fakt, że pomimo nawiązanej współpracy na poziomie świadczenia usług medycznych, system prywatny i państwowy nie widzą się na poziomie płaconych przez pacjentów składek. A jest to temat, który wymaga uwagi i podjęcia trafnych rozwiązań. Tylko ścisła współpraca pozwoli pacjentom na optymalne korzystanie ze środków wydawanych z ich składek na opiekę medyczną.

Jestem przekonany, że wiele dobrego powinno się zrobić w profilaktyce zdrowotnej. Wiem, że trudno jest przekonać Polaków do zapobiegania ewentualnym chorobom. Mówię o tym z pozycji człowieka, który sam ma czasami problem z określeniem własnych priorytetów zdrowotnych, wskazując przy tym na wszechobecny brak czasu.

Chcemy wspierać pacjentów dbając o cykle profilaktyczne. Czynimy to zgodnie z zaleceniami stowarzyszeń naukowych reprezentujących różne obszary medycyny. Robimy wszystko, żeby zaaranżować spotkanie lekarz – pacjent na etapie wczesnego wykrywania zagrożenia. To jednak stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Być może należałoby pomyśleć o skuteczniejszych sposobach zachęcających do tego typu działania.

infoDENT24.pl: Z pewnością równie dużym wyzwaniem jest zapewnienie wystarczająco szerokiej i wyspecjalizowanej kadry medycznej.

Jacek Rozwadowski: To powszechny problem, chociaż muszę powiedzieć, że stosunkowo dobrze radzimy sobie z pozyskiwaniem i kompletowaniem jak najlepszych fachowców. 

W enel-med świadczymy usługi stomatologiczne na najwyższym poziomie, dając pacjentom dostęp do najwyższej klasy specjalistów, jak również do nowoczesnej infrastruktury. Przykładem może być chociażby nasza klinika na Zaciszu w Warszawie, gdzie prowadzimy zabiegi w formule kliniki jednego dnia oraz z wykorzystaniem sedacji wziewnej. W naszych placówkach w całym kraju oferujemy stomatologię zachowawczą dorosłych i dzieci oraz stomatologię specjalistyczną.

Dbamy o kadrę, o czym może świadczyć już dwukrotnie otrzymywane przez enel-med wyróżnienie Poland's Best Employers.