• Konkurs na realizowanie na terenie Nysy (woj. opolskie) świadczeń ogólnostomatologicznych obejmuje okres od 15 września 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.
  • Wartość zamówienia wynosi 90 tys. zł na okres rozliczeniowy od 15 września do 31 grudnia 2023 r.
  • Oferty należy składać w Opolskim OW NFZ do 11 sierpnia 2023 r.

Warunki kontraktu na świadczenia stomatologiczne 

OW NFZ w Opolu ogłosił konkurs ofert na świadczenie usług ogólnostomatologicznych od 15 września 2023 do 30 czerwca 2024 r.  

Obszar realizowania świadczeń: Nysa

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 90 tys. zł na okres rozliczeniowy od 15 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Okres obowiązywania umowy: od 15 września 2023 do 30 czerwca 2024 r.

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: 1.

Materiały informacyjne dostępne są w siedzibie Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Opole, ul. Ozimska 72a w godz. 8 - 16 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej www. nfz-opole. pl.

Oferty należy składać w Opolskim OW NFZ do 11 sierpnia 2023 r.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Opolskiego OW NFZ,  Opole, ul. Ozimska 72a 16 sierpnia 2023 r. roku o godz. 9.00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Opolskiego OW NFZ www.nfz-opole.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Opolskiego OW NFZ Opole, ul. Ozimska 72a 30 sierpnia 2023 r.

Kod postępowania 03-23-000245/STM/07/1/07.0000.500.02/01