• Konkurs na realizowanie na terenie gminy Goraj (woj. lubelskie) świadczeń ogólnostomatologicznych obejmuje okres od 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.
  • Wartość zamówienia wynosi 54,36 tys. zł na okres rozliczeniowy od 1 października do 31 grudnia 2023 r.
  • Oferty należy składać w Lubelskim OW NFZ do 28 czerwca 2023 r.

Warunki kontraktu na świadczenia stomatologiczne 

OW NFZ w Lublinie ogłosił konkurs ofert na świadczenie usług ogólnostomatologicznych od 1 października 2023 do 30 czerwca 2024 r.  

Obszar realizowania świadczeń: gmina Goraj

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 54,36 tys. zł na okres rozliczeniowy od 1 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Okres obowiązywania umowy: od 1 sierpnia 2023 do 30 czerwca 2024 r.

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: 1.

Materiały informacyjne dostępne są w siedzibie Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Lublin, ul. Szkolna 16 w godz. 8 - 16 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej www. nfz-lublin. pl.

Oferty należy składać w Lubelskim OW NFZ do 28 czerwca 2023 r.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Lubelskiego OW NFZ, Lublin, ul. Szkolna 16 3 lipca 2023 r. roku o godz. 8.30.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Lubelskiego OW NFZ www.nfz-lublin.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Lubelskiego OW NFZ Lublin, ul. Szkolna 16 6 września 2023 r.

Kod postępowania 03-23-000263/STM/07/1/07.0000.218.02/01  

Kontakt: Lubelski OW NFZ z siedzibą w Lublinie, ul. Szkolna 16;
 sekretariat@nfz-lublin.pl