PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Stomatologia dziecięca: w Świnoujściu czekają na świadczeniodawców

Autor: miro • Źródło: ms
16-09-2020, 09:04
Stomatologia dziecięca: w Świnoujściu czekają na świadczeniodawców Dentysta dla uczniów w Świnoujściu (foto pixabay)
Prezydent Świnoujścia zaprosił do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świnoujście.

Opieka stomatologiczna obejmuje:
- świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
- profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

Świadczenia opieki stomatologicznej muszą być finansowane przez NFZ.

Opiekę stomatologiczną nad uczniami może sprawować lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Świadczenia opieki stomatologicznej będą realizowane w gabinecie stomatologicznym podmiotu, z którym organ prowadzący szkoły zawrze porozumienie dotyczące realizacji świadczeń z zakresu opieki stomatologicznej dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście. Organ prowadzący przewiduje możliwość zawarcia porozumienia z więcej niż jednym świadczeniodawcą.

Opieka stomatologiczna dotyczy 3294 uczniów szkół, dla których gmina Miasto Świnoujście jest organem prowadzącym. Są to następujące szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marynarki Wojennej RP,
Szkoła Podstawowa nr 2 im. mjra Henryka Sucharskiego,
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza,
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mieszka I,
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II.
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki: Technikum Zawodowe nr 1
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Oferta powinna zawierać miejsce i zakres realizacji świadczeń opieki stomatologicznej. Ofertę należy przesłać do Urzędu Gminy Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście lub mailem na adres: we@um.swinoujscie.pl najpóźniej do 25 września 2020 r. do godz. 12.00 z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami”.

Osoba wyznaczoną do kontaktów jest: Dorota Królikowska, tel. 91 327 06 26.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
stomatologia dziecięca   dentysta w szkole  

POLECAMY W SERWISACH