PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Stomatologia: co w pracach nad warunkami udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych?

Autor: miro • Źródło: ms
09-08-2021, 13:12
Stomatologia: co w pracach nad warunkami udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych? Andrzej Cisło wiceprezes NRL i przewodniczący KS NRL
Brak jasnej wizji władz publicznych co do miejsca stomatologii w systemie, długie wyczekiwania na odpowiedzi od NFZ, zawirowanie związane z pandemią spowodowały, że tempo prac nad warunkami udzielania świadczeń stomatologicznych, finansowanych ze środków publicznych jest dalekie od oczekiwanego.
  • Zapowiadana korekta tabeli w zakresie świadczeń chirurgicznych, periodontologicznych i ortodontycznych.
  • Procedury AOTMiT wydłużą pracę nad wyceną świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych.
  • KS NRL uważa za zasadne wzięcie udziału w procesie wyceny świadczeń poprzez przystąpienie (na zaproszenie AOTMiT) do współpracy przy wypełnianiu kwestionariusza badania kosztów.   

Nie oznacza to jednak, że cała aktywność w tym względzie zamarła. Wprost przeciwnie prace: inicjowane, monitorowane i monitowane przez KS NRL cały czas trwają, chociaż ich tempo z pewnością jest dalekie od satysfakcjonującego dla wielu lekarzy dentystów związanych kontraktami z NFZ.

Sprawozdanie z tego co się udało załatwić, co jest załatwiane i co załatwiane będzie w pierwszej kolejności - przedstawia na stronie KS NRL jej przewodniczący i wiceprezes NRL Andrzej Cisło. Głównych wątków jest kilka.

Endodoncja, chirurgia,  periodontologia i ortodoncja 

Ustalone zostało pomiędzy NRL a NFZ, że po korekcie tabeli w zakresie świadczeń endodontycznych przedmiotem wspólnych prac będzie korekta tabeli w zakresie świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych (we wszystkich zakresach) a następnie ortodontycznych.

Wycena wypełnień z kolei mogła być prowadzona w ramach prac nad projektowanymi od dawna przez MZ nowymi świadczeniami (wypełnienia zastępujące amalgamat) związanymi z koniecznością zapewnienia przy wypełnianiu określonych klas ubytków odpowiedniej jakości materiałów.

Ponadto zgłoszone zostały postulaty:
- podniesienia wartości współczynnika korygującego świadczenia dla dzieci;
- zrównania wyceny protezy częściowej, odtwarzającej brak 5-8 zębów z wyceną protezy 8-13 zębowej;
- przywrócenie interpretacji zaliczania do wielkości protezy częściowej brakujących zębów ósmych.

Z tych zamierzeń zakończonym działaniem jest korekta wyceny świadczeń endodontycznych oraz podniesienie współczynnika korygującego świadczenia u dzieci i młodzieży z 1,3 na 1,5 (NRL postuluje konsekwentnie współczynnik 2,0) i interpretacja w sprawie odtwarzania trzecich zębów trzonowych w protezach.

Periodontologia pod egidą AOTMiT 

NRL akcentuje fakt, że prace nad wyceną świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych były już z obu stron dość mocno zaawansowane. Zostały one jednak przerwane jednostronną decyzją NFZ o przekazaniu tego zadania poprzez Ministerstwo Zdrowia do Agencji Oceny Technologii Medycznych i  Taryfikacji (AOTMiT). Powodem miały być również zastrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli co do dokonywanych przez NFZ wycen.

NRL podtrzymuje argument, że określanie tabeli punktowej jest kompetencją prezesa NFZ zapisaną w aktach prawa powszechnie obowiązującego, zmiany w wycenach dokonywane są na bieżąco w innych rodzajach świadczeń i nic nie stało na przeszkodzie dokończenia prac nad wyceną procedur chirurgicznych.

Krytyczna analiza sprawozdań NFZ 

Innym wątkiem poruszanym w korespondencji z władzami publicznymi była sprawa braku (zdaniem NRL) należytej uwagi Funduszu w odniesieniu do spraw związanych z leczeniem stomatologicznym. Przesłanką wysnucia takiej tezy był brak odpowiedniej reakcji na przypadkowo powstałe błędne dane w okresowym sprawozdaniu NFZ za 2020 r.

O sprawie piszemy w materiale Stomatologia: na ile rzetelne są sprawozdania finansowe NFZ. Materiał ten znajduje się na stronie KS NRL.

Plusy i minusy analiz AOTMiT 

30 lipca 2021 r. odbyło się w Ministerstwie Zdrowia spotkanie przedstawicieli NRL z ministrem Maciejem Miłkowskim, podsekretarzem stanu w MZ, w którym wzięli udział również: prezes AOTMiT dr R. Topór-Mądry i zastępca prezesa NFZ dr Bernard Waśko.

Zarówno NFZ, jak i minister zdrowia podtrzymali wolę i decyzję o rozpoczęciu wyceny świadczeń stomatologicznych przez Agencję Taryfikacji AOTMiT. Ta droga taryfikacji ma z punktu widzenia środowiska stomatologicznego ma wady i zalety. Wadą, a raczej wyrazem ogromnego wyzwania, jakie stoi przed tym zadaniem jest specyfika świadczeń stomatologicznych, opartych w głównej mierze na pracy podmiotów, w których lekarze udzielają świadczeń na własny rachunek i brak pełnej księgowości.

Poza tym jest to pierwsza taka wycena, co jest o tyle istotne, że Agencja zbiera dane od podmiotów, które zgłosiły się do współpracy, jak i od podmiotów wyznaczonych losowo. W każdym przypadku wymaga to sporej grupy osób prowadzących te podmioty przygotowanych do wykonywania zadań związanych z obliczeniami i rachunkowością.

Zaletą zaś tej formy wyceny jest obowiązek Agencji objęcia badaniem wszystkich kosztów, wraz z kosztami czynszu, mediów, amortyzacji sprzętu, obsługi, czy zarządu.

Deklaracje współpracy ze strony MZ i NFZ

 Naczelna Rada Lekarska otrzymała zapewnienie czynnego udziału w pracach nad opracowaniem metodologii tej wyceny.

Komisja zwróci się jeszcze do społeczności stomatologicznej o wzięcie udziału w procesie wyceny poprzez przystąpienie na zaproszenie Agencji do współpracy przy wypełnianiu kwestionariusza badania kosztów.

W jednym z pism NFZ poinformował NRL, iż w budżecie na 2022 r. zarezerwowano na świadczenia stomatologiczne dodatkowe środki wynikające z nowej wyceny świadczeń chirurgicznych (200 mln zł) i ze zrównania wyceny protez częściowych (15 mln zł).

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH