• Jakie są najistotniejsze ograniczenia w opiece stomatologicznej w ramach NFZ?
  • Dlaczego Polacy odwiedzają dentystę rzadziej niż raz w roku?
  • Dentysta „na NFZ”. Co jest za darmo? Sprawdziliśmy, co zawiera lista świadczeń, które należą się w ramach usług stomatologicznych "na NFZ"?

Stomatolog na NFZ. Co jest za darmo u dentysty w ramach NFZ?

Do dentysty "na NFZ" można się dostać, chociaż w przypadku niektórych specjalistycznych zabiegów, w niektórych rejonach kraju - terminy wizyt podawane są w długich miesiącach.

Polak odwiedza dentystę średnio niespełna raz w ciągu roku (0,9) - to niemal czerwona latarnia w unijnej statystyce. Tłumaczenie, że leczenie prywatne jest za drogie, a „na NFZ” - zbyt długie kolejki - jest tylko tłumaczeniem. Lista „darmowych” świadczeń ogólnostomatologicznych może nie odpowiada oczekiwaniom osób dbających o hollywoodzki uśmiech, ale z pewnością nie jest tak, że w gabinecie pracującym w oparciu o kontrakt z NFZ na pacjentów nie czeka nic więcej niż ekstrakcja.

Polacy za rzadko chodzą do dentysty

24 proc. Polaków nie było w gabinecie stomatologicznym ani razu przez ostatnie 12 miesięcy wynika z - Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS). Co prawda 6 proc. Polaków twierdzi, że nie stać ich na leczenie stomatologiczne, ale aż 70 proc. nie zgłasza takiego problemu.

Najczęściej, według EHIS, dentystę odwiedzają Holendrzy (2,8 razy w roku), za nimi plasują się Czesi, Litwini (1,6) i Niemcy (1,5).

Dentysta „na NFZ”. Co jest za darmo? Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych, przysługujących "na NFZ"  (bez świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii, protetyki)

1. Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej
Świadczenie jest udzielane raz w roku kalendarzowym.

2. Badanie lekarskie kontrolne
Świadczenie jest udzielane trzy razy w roku kalendarzowym. W przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż 1 raz na kwartał.

3. Konsultacja specjalistyczna

Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno - terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego (bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi).

4. Badanie żywotności zęba
Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem trzech zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.

5. Rentgenodiagnostyka do dwóch zdjęć wewnątrzustnych
Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do dwóch zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z opisem w dokumentacji medycznej.

6. Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

7. Znieczulenie miejscowe nasiękowe
Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

8. Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

9. Leczenie próchnicy powierzchniowej - każdy ząb
Świadczenie obejmuje również leczenie próchnicy początkowej.

10. Postępowanie przy obnażeniu i skaleczeniu miazgi – bezpośrednie pokrycie miazgi

11. Opatrunek leczniczy w zębie stałym

12. Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba na jednej powierzchni

13. Całkowite opracowanie i odbudowa ubytku na dwóch powierzchniach

14. Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na dwóch powierzchniach

15. Całkowite opracowanie i odbudowa rozległego ubytku na trzech powierzchniach

16. Trepanacja martwego zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem

17. Dewitalizacja „zatrucie” miazgi zęba z zaopatrzeniem ubytku opatrunkiem (procedura rzadko stosowana)

18. Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi (leczenie kanałowe wykonywane z wykorzystaniem mikroskopu, który umożliwia maksymalnie precyzyjne opracowywanie kanałów zęba)

Świadczenie (każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.

19. Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba
Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.

20. Czasowe wypełnienie kanału

Świadczenie (za każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.

21. Wypełnienie kanału
Świadczenie (każdy kanał) u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych.

22. Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem jednego kanału ze zgorzelą miazgi
Świadczenie u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobiet w ciąży i w okresie połogu jest udzielane w całym uzębieniu. Świadczenie u osób powyżej 18. roku życia jest udzielane z wyłączeniem zębów przedtrzonowych i trzonowych. Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba.

23. Usunięcie złogów nazębnych (miękki oraz twardy nalot, który regularnie odkłada się na powierzchni zębów) z 1/2 łuku zębowego
Świadczenie jest udzielane raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.

24. Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
Świadczenie obejmuje każdą wizytę.

25. Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej
Świadczenie obejmuje każdą wizytę.

26. Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia
Zabieg wykonywany w celu oczyszczenia kieszonek dziąsłowych wykonywany w przypadku kieszonek do 5 mm bez odsłaniania korzenia i wykonywania nacięć.

27. Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą (metalowe ligatury, tak samo jak gumowe, mają za zadanie utrzymanie łuku w zamkach aparatu ortodontycznego, stosowane gdy konieczne jest mocniejsze dociśnięcie łuku do zamków).

28. Usunięcie zęba jednokorzeniowego

29. Usunięcie zęba wielokorzeniowego

30. Chirurgiczne usunięcie zęba
Świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe z zastosowaniem wierteł i dźwigni. 

31. Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do trzech zębodołów włącznie ze szwem

32. Założenie opatrunku chirurgicznego

33. Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem

34. Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk
Świadczenie obejmuje tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy.

35. Repozycja „nastawienie”  i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy

36. Uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie 5 - 8 brakujących zębów
Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych raz na 5 lat w zakresie 5–8 brakujących zębów w jednym łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).

37. Uzupełnienie braków zębowych za pomocą protezy częściowej włącznie z prostymi doginanymi klamrami w zakresie więcej niż 8 zębów
Świadczenie obejmuje uzupełnienie za pomocą ruchomej protezy akrylowej częściowej z zastosowaniem elementów doginanych utrzymujących lub podpierających w liczbie według wskazań indywidualnych raz na 5 lat w zakresie większym niż 8 brakujących zębów w jednym  łuku zębowym (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).

38. Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w szczęce
Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej w szczęce łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).

39. Zaopatrzenie bezzębnej szczęki protezą całkowitą w żuchwie
Świadczenie obejmuje zaopatrzenie za pomocą protezy akrylowej całkowitej w żuchwie łącznie z pobraniem wycisku czynnościowego na łyżce indywidualnej raz na 5 lat (ograniczenie nie dotyczy osób po operacyjnym usunięciu nowotworów w obrębie twarzoczaszki).

40. Czynności dla odtworzenia funkcji lub poszerzenia zakresu ruchomej protezy (naprawy) w większym zakresie z wyciskiem

Świadczenie obejmuje odtworzenie funkcji żucia przez naprawę protez ruchomych w większym zakresie z wyciskiem, raz na 2 lata.

41. Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z ukształtowaniem obrzeża – dla szczęki
Świadczenie jest udzielane  raz na 2 lata.

42. Całkowite podścielenie jednej protezy w sposób pośredni, włącznie z czynnościowym ukształtowaniem obrzeża – dla żuchwy
Świadczenie jest udzielane raz na 2 lata.

43. Wizyta adaptacyjna – dotyczy pierwszych wizyt małych dzieci
Świadczenie jest udzielane bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi. Świadczenie dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci (do ukończenia 6. roku życia).

44. Zabezpieczenie profilaktyczne bruzd lakiem szczelinowym – za każdy ząb
Świadczenie dotyczy bruzd pierwszych trzonowców stałych i jest udzielane raz do ukończenia 8. roku życia oraz bruzd drugich trzonowców stałych i jest udzielane raz do ukończenia 14. roku życia.

45. Lakierowanie zębów 1/4 łuku zębowego
Świadczenie dotyczy wszystkich zębów stałych i jest udzielane nie częściej niż raz na kwartał – za każdą 1/4 łuku zębowego. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

46. Impregnacja zębiny
Świadczenie dotyczy impregnacji zębiny zębów mlecznych – każdy ząb. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

47. Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym
Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

48. Amputacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem
Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

49. Amputacja przyżyciowa miazgi
Świadczenie jest udzielane w udokumentowanych przypadkach. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

50. Ekstyrpacja przyżyciowa miazgi w zębie z nieuformowanym korzeniem
Świadczenie (każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

51. Ekstyrpacja zdewitalizowanej miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem
Świadczenie (za każdy kanał) jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

52 Amputacja zdewitalizowanej miazgi zęba mlecznego
Świadczenie obejmuje amputację mortalną zęba mlecznego. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

53. Wypełnienie ubytku korony zęba mlecznego
Świadczenie obejmuje także opracowanie ubytku zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

54. Całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego kąta w zębach siecznych
Świadczenie dotyczy zębów stałych i obejmuje złamany, zniszczony kąt sieczny zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

55. Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa
Świadczenie dotyczy zębów stałych. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

56. Leczenie endodontyczne z wypełnieniem kanałów
Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.

57. Leczenie endodontyczne z wypełnieniem trzech kanałów
Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.

58. Leczenie endodontyczne zęba z wypełnieniem dwóch kanałów ze zgorzelą miazgi
Świadczenie nie obejmuje opracowania i odbudowy ubytku korony zęba. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.

59. Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów
Świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu, nie częściej niż raz na 6 miesięcy, w obrębie całego uzębienia.

60. Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba
Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie zęba wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do 3 razy w ciągu pierwszych 6 miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

61. Leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA (Mineral Trioxide Aggregate):
- leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 1 kanału;
- leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 2 kanałów;
- leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA 3 kanałów;
- inne leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA.

Świadczenie jest udzielane przez lekarza dentystę specjalistę w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub lekarza specjalistę w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, lub lekarza dentystę w trakcie specjalizacji w dziedzinie stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej z endodoncją.

Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia:
- endometr w miejscu;
- aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

62. Rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie obejmuje wykonanie do pięciu zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym wraz z przygotowaniem opisu badań oraz wpisaniem opisu zdjęć w dokumentację medyczną pacjenta.

Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania, w tym liczbę zdjęć. Wyposażenie niezbędne do realizacji świadczenia: aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografia w lokalizacji lub w dostępie.

63. Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem

Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży od 5. do ukończenia 18. roku życia w uzasadnionych medycznie przypadkach przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, lub diagnostyce ognisk infekcji zębo- i niezębopochodnych. Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia wraz z przygotowaniem opisu badania oraz wpisaniem opisu zdjęcia w dokumentację medyczną pacjenta. Świadczenie jest udzielane 1 raz na 3 lata w połączeniu ze świadczeniami gwarantowanymi z zakresu stomatologii. Skierowanie wystawia lekarz dentysta posiadający specjalizację lub lekarz dentysta w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Lekarz kierujący na badanie ma obowiązek uzasadnić w treści skierowania konieczność wykonania badania.

Warunki realizacji świadczeń ogólnostomatologicznych
Personel

lekarz dentysta

Sprzęt i wyposażenie:
- stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń;
- lampa polimeryzacyjna – w miejscu udzielania świadczeń;
- skaler – w miejscu udzielania świadczeń;
- wstrząsarka do amalgamatu – w miejscu udzielania świadczeń.