W większości OIL odbyły się już Okręgowe Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazdy Lekarzy, podczas którego wybrano prezesów Okręgowych Rady Lekarskich na IX kadencję oaz organy samorządu lekarskiego.

Na prezesów czterech z nich wybrano lekarzy dentystów. We wszystkich tych   

Anna Lella
wybrana została do składu dyrektorów zarządu Rady Europejskich Dentystów (CED). Funkcja dr Anny Lelli w CED to kolejna ważna aktywność w największych organizacjach lekarsko - dentystycznych na świecie.

Anna Lella jest także pierwszym lekarzem dentystą z Polski w zarządzie Światowej Federacji Dentystycznej - FDI (w kadencji 2021 - 2024). 

Anna Lella była już delegatką na Zgromadzenie Ogólne FDI. Działała w Europejskiej Regionalnej Organizacji ERO FDI, w której pełniła funkcje: sekretarza (2010 – 2013), prezydenta - elekta (2013 – 2016) oraz prezydenta (2016 – 2019). Anna Lella była nie tylko pierwszą Polką na stanowisku prezydenta Europejskiej Regionalnej Organizacji ERO FDI, ale także pierwszą kobietą kierującą tą organizacją.

W Polsce Anna Lella jest doskonale znana z pracy na rzecz samorządu lekarskiego. W ostatnich latach była m.in. wiceprezesem NRL i przewodniczącą Komisji Stomatologicznej NRL. W VII kadencji była prezesem ORL w Olsztynie.

Jej aktywność na forum międzynarodowym w dużym stopniu umożliwiła zorganizowanie w Polsce Dorocznego Światowego Kongresu Stomatologicznego FDI – największego wydarzenia w historii polskiej stomatologii (Poznań 7-10 września 2016 r.). 

Jolanta Smerkowska - Mokrzycka
przez szereg lat związana z Wojewódzką Przychodnią Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej w Opolu. Jolanta Smerkowska-Mokrzycka jest absolwentką Oddziału Stomatologicznego Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku (z czerwca 1985 r.). W zawodzie pracuje od września 1985 r. W październiku 1992 r. uzyskała specjalizację I ze stomatologii ogólnej, a w kwietniu 1996 r., specjalizację II  z chirurgii stomatologicznej.

Od wielu lat jest koordynatorem staży podyplomowych lekarzy dentystów, a także kierownikiem specjalizacji. Od 2002 r. pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii stomatologicznej (woj. opolskiego).

Od początku drogi zawodowej jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, członkiem Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Chirurgii Szczękowo - Twarzowej w województwie opolskim.

Wojciech Kaatz 
ukończył Wydział Lekarski II Akademii Medycznej w Poznaniu w 2000 r. Staż podyplomowy inicjował w Instytucie Stomatologii AM w Poznaniu, ostatecznie odbył go w Samodzielnym Wojewódzkim Centrum Stomatologii w Toruniu.

Od wielu lat prowadzi Prywatną Praktykę Stomatologiczną.

Od początku pracy zawodowej aktywnie zaangażowany w działania samorządu lekarskiego KPOIL w Toruniu oraz Naczelnej Izby Lekarskiej.

Współtwórca i wieloletni wiceprzewodniczący Komisji Młodych Lekarzy izby, przewodniczący Komisji Praktyk Prywatnych i Licencji.

Wieloletni przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej KPOIL. Wiceprzewodniczący Komisji Stomatologicznej KPOIL oraz Przewodniczący Komisji Stomatologicznej.

Odznaczony najwyższym odznaczeniem samorządowym KPOIL: Odznaczeniem i Tytułem Pro Gloria Medici oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Medalem Gloria Medicinae uhonorowany został po raz pierwszy lekarz dentysta. Jest nim dr Robert Stępień - wieloletni przewodnik i animator izbowej społeczności stomatologicznej. Uroczystość wręczenia Medalu Gloria Medicinae tradycyjnie odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie (w tym roku 25 października).

Robert Stępień
cieszy się estymą w środowisku lekarskim (po raz pierwszy lekarz dentysta został prezesem ORL w Krakowie - VIII kadencja). W codziennej działalności kładzie nacisk na zachowanie szczególnej relacji mistrz – uczeń, będącej częścią stomatologicznej tożsamości. Wielokrotnie wypowiadał się na forum publicznym na tematy dotyczące samorządu lekarzy i lekarzy dentystów. Załatwiał sprawy niemożliwe do załatwienia.    

W 219 r. uhonorowany najwyższym odznaczeniem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Medalem Gloria Medicinae. Przyznawany jest on „Za ofiarną służbę ludziom, za najwyższy szacunek dla zdrowia i życia ludzkiego, za sumienne i godne wykonywanie sztuki leczenia, za podtrzymywanie honoru i szlachetnych tradycji stanu lekarskiego, za tworzenie nieprzemijających wartości dla dobra Polskiego Towarzystwa Lekarskiego”.