Na stronie www.dentysciukrainie.pl można odszukać już 441  lecznic (z 263 miejscowości)!, w których lekarze dentyści deklarują wolę darmowego leczenia uchodźców z Ukrainy (stan na 7 marca rano).

Strona www.dentysciukrainie.pl to hub ofert pomocy wyrażanych przez polskich stomatologów z różnych części kraju np. w portalach społecznościowych. Gabinetów przybywa z każdą minutą, mapa jest aktualizowana na bieżąco.

Strona lekarzedlaukrainy.pl jest inicjatywą późniejszą, przy czym skierowaną do wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych. Są wśród nich oczywiście lekarze dentyści. 

Stomatolog, zgłaszając chęć niesienia pomocy medycznej, wybiera zakres aktywności zawodowej (np. chirurgia stomatologiczna, ortodoncja, endodoncja, stomatologia zachowawcza, stomatologia dziecięca). Wymagane są także oczywiście dane teleadresowe. Według stanu z 7 marca rano na liście akcesyjnej widnieje czterech stomatologów (na 33 zgłoszenia). 

lekarzedlaukrainy.pl to narzędzie autorstwa Witolda Wydmańskiego, studenta informatyki na Wydziale Matematyki i Informatyki UJ, ma służyć osobom, które potrzebują konsultacji lekarskiej, przerwały leczenie na Ukrainie lub kończą im się lekarstwa. Uciekający przed wojną mogą na niej wyszukać odpowiedniego specjalistę i umówić się na darmową wizytę. Jeżeli stan zdrowia będzie wymagać hospitalizacji, pacjent zostanie skierowany do odpowiedniego szpitala.

Według Narodowego Funduszu Zdrowia, uchodźcy z Ukrainy mogą korzystać z pomocy medycznej w naszym kraju na takich samych zasadach jak polscy pacjenci.