Prof. Agnieszka Mielczarek, prodziekan ds. kształcenia Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego WUM statuetkę św. Apolonii, patronki lekarzy dentystów otrzymała z rąk dr. n. med. Łukasza Jankowskiego – prezesa ORL w Warszawie. Stało się to w trakcie uroczystości wręczenia absolwentom Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego WUM dyplomów ukończenia studiów.

Statuetka św. Apolonii przyznawana jest raz w roku, jednemu laureatowi przez Okręgową Radę Lekarską w Warszawie na wniosek kapituły. To dopiero drugie tego typu wyróżnienie, ustanowione w 2020 r. 

Artystyczna rzeźba, będąca alegorią postawy św. Apolonii, trafia do osób, które w ocenie środowiska lekarzy dentystów OIL w Warszawie są najbardziej godne szacunku,  zawsze służą koleżankom i kolegom fachową radą, życzliwą pomocą i niezawodnym wsparciem.

Dr n.med. Dariusz Paluszek, wiceprezes ORL w Warszawie, wręczając pierwszą statuetkę św. Apolonii prof. Dorocie Olczak – Kowalczyk, zaznaczył, że samorząd lekarski szukał możliwości wyróżnienia osoby, która przez środowisko lekarzy dentystów byłaby nie tylko postrzegana za postać integrującą i wspierającą stomatologów, mającą ich zaufanie, ale także takiej, która zapracowała sobie na wyjątkowe miano przyjaciela stomatologów.