• WMA solidaryzuje się z Ukraińskim Towarzystwem Lekarskim i wszystkimi pracownikami ochrony zdrowia.
  • Strony konfliktu w Ukrainie muszą dążyć do ochrony najsłabszych populacji i gwarantować dostęp do opieki medycznej wszystkim ofiarom, zarówno cywilnym, jak i wojskowym.
  • Rezolucja WMA wzywa społeczność międzynarodową i rządy do niesienia pomocy milionom ludzi przesiedlonych w wyniku konfliktu.

W rezolucji nadzwyczajnej przyjętej 7 kwietnia 2022r., podczas otwarcia posiedzenia Rady WMA w Paryżu, WMA stanowczo potępiło rosyjską inwazję na Ukrainę i wezwało do zakończenia działań wojennych.

W czasie wojny muszą być przestrzegane prawa humanitarne

Rada WMA jednogłośnie oświadczyła:
WMA uważa, że ​​przywództwo polityczne i siły zbrojne Rosji ponoszą odpowiedzialność za ludzkie cierpienie spowodowane konfliktem i wzywa lekarzy rosyjskich i ukraińskich do przestrzegania zasad wyrażonych w Deklaracji WMA z Genewy i protokołów do niej, które stanowią wytyczne dla personelu medycznego w czasie konfliktu.

Podczas posiedzenia, w którym wzięli udział przedstawiciele 40 krajowych organizacji lekarskich, delegaci wyrazili solidarność z Ukraińskim Towarzystwem Lekarskim i wszystkimi pracownikami ochrony zdrowia.

Protest przeciwko pogwałceniu praw humanitarnych

Prezes WMA dr Heidi Stensmyren powiedziała:
Niezbędne jest, aby strony konfliktu przestrzegały odpowiedniego prawa humanitarnego i nie atakowały instytucji opieki zdrowotnej, ich pracowników i pojazdów ani nie ograniczały dostępu rannych i pacjentów do opieki zdrowotnej oraz nie zamieniały placówek opieki zdrowotnej w kwatery wojskowe.

- Podkreślamy również, że strony konfliktu muszą dążyć do ochrony najsłabszych populacji i że dostęp do opieki medycznej jest gwarantowany wszystkim ofiarom, zarówno cywilnym, jak i wojskowym, bez różnicy.

Lekarzom i całemu personelowi medycznemu, zarówno ukraińskiemu, jak i  międzynarodowemu, w żadnym wypadku nie wolno utrudniać wykonywania ich podstawowego obowiązku, zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami.

Potrzebna pomoc milionom ofiar konfliktu w Ukrainie

Rezolucja wzywa także społeczność międzynarodową i rządy do niesienia pomocy milionom ludzi przesiedlonych w wyniku konfliktu. Wskazuje, że kiedy konflikt się kończy, priorytetem musi być odbudowa niezbędnej infrastruktury niezbędnej do zdrowego życia, w tym schronienia, kanalizacji, zaopatrzenia w słodką wodę i żywność, a następnie przywrócenie możliwości edukacyjnych i zawodowych.

Przypominamy, że Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zwrócił się do prezesów organizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych na Białorusi i w Rosji, będących członkami Światowego Stowarzyszenia Lekarskiego i Światowej Federacji Dentystycznej, w sprawie wojny na Ukrainie.