O skierowaniu sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (odwołanie do WSA musi być złożone do końca sierpnia) wspomniał Tomasz Walasek dyrektor Polikliniki. W jego ocenie Zachodniopomorski OW NFZ nie brał pod uwagę jakości świadczonych usług i długoletnich tradycji Polikliniki w tym zakresie. Dla komisji konkursowej największe znaczenie miał koszt kontraktowanej usługi. Inni byli tańsi a poza tym zadeklarowali realizowanie usług w weekendy.

Rocznie w Poliklinice leczyło zęby kilka tysięcy dorosłych osób. Poliklinika w ciągu ostatnich dwóch latach i pięciu miesiącach zrealizowała nadwykonania na kwotę 198 tys. zł.

Już w lipcu SPZOZ MSW nie powinien przyjmować pacjentów, mimo to dwóch lekarzy dentystów nadal leczyło, chociaż za zrealizowane usługi NFZ nie zapłaci. Powiększą się zatem koszty koszalińskiej Polikliniki, a wpływy nie wzrosną.

O sprawie psialiśmy tutaj