PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Sprawozdanie kadencyjne KS NRL (2010-2013): są powody do zadowolenia?

Autor: Łukasz Sowa • Źródło: NRL/ŁS
30-04-2014, 14:43
Sprawozdanie kadencyjne KS NRL (2010-2013): są powody do zadowolenia? Sprawozdanie kadencyjne KS NRL (2010-2013): są powody do zadowolenia? (źródło: Fotolia/PTWP)
Aktywny udział w nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza, umożliwiającej zatrudnienia lekarza dentysty w praktyce lekarskiej na czas szkolenia specjalizacyjnego, czy zmniejszenie kar za niezłożenie rocznego zestawienia danych o odpadach - to po stronie blasków. Brak skuteczności w walce o utrzymanie stażu podyplomowego lub powołania głównego stomatologa kraju oraz rosnąca biurokracja – po stronie cieni. Komisja Stomatologiczna NRL podsumowała VI kadencję działalności w latach 2010-2013.

W trakcie kadencji KS NRL pracowała w składzie 39 osób, a po śmierci Anny Mackiewicz (2010 r.) - 38 osób. Funkcję przewodniczącej KS była lek. dent. Anna Lella. W okresie objętym sprawozdaniem odbyło się 16 posiedzeń Komisji.

W sprawozdaniu KS NRL przypomina, że w ostatnich latach była organizatorem konferencji poświęconych zagadnieniom związanym ze zdrowiem jamy ustnej i organizacją systemu ochrony zdrowia. Pokazywały one sytuację epidemiologiczną w Polsce poszczególnych grup wiekowych, podkreślały rolę lekarza stomatologa, jako lekarza pierwszego kontaktu współodpowiedzialnego za zdrowie publiczne. W kolejnych latach dotyczyły one leczenia próchnicy, problemów palenia tytoniu i nowotworów jamy ustnej.

Jak czytamy w sprawozdaniu, w centrum szczególnego zainteresowania Komisji była problematyka związana z poziomem finansowania świadczeń stomatologicznych w ramach zawartych kontraktów z NFZ. KS NRL zwraca uwagę, na malejącą liczbę podmiotów współpracujących z NFZ, argumentując tendencję niskim procentem budżetu NFZ przeznaczanym na opiekę stomatologiczną, a także nadmiernymi wymogami biurokratycznymi wobec świadczeniodawców.

W lutym 2011 roku Naczelna Rada wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia z apelem o podjęcie rozmów na temat prawidłowości zasad przeprowadzania konkursów o udzielanie świadczeń i zgodności w tym zakresie wewnętrznych przepisów NFZ z ustawami i rozporządzeniami. Powstał obszerny raport KS NRL wskazujący główne miejsca, w których procedury konkursowe naruszają przepisy prawa.

- Członkowie Grupy ds. negocjacji z NFZ prowadzili żmudne i często bezowocne dyskusje z NFZ w sprawie prawidłowej wyceny punktowej pracy lekarzy stomatologów. Szczególnie dotyczyło to rzeczywistych cen za wykonane świadczenia stomatologiczne - piszą autorzy sprawozdania.

Za duże osiągnięcie samorządu tej kadencji KS NRL uważa nowelizację ustawy o zawodzie lekarza, wprowadzającą możliwość zatrudnienia lekarza dentysty w praktyce lekarskiej na czas szkolenia specjalizacyjnego.

Sukcesem zakończył się także bój o zmniejszenie kar za niedopełnienie obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami. Ostatecznie udało się je zmniejszyć je z 10 tys. do 500 zł.

Czy coś się nie udało?

- Mimo konsolidacji wszystkich środowisk (lekarskich - przyp. red.) nie udało się odwieść pomysłodawców od zamiaru likwidacji stażu podyplomowego, wiązała się z tym konieczność przemodelowania dotychczasowych programów na uniwersytetach medycznych - czytamy w sprawozdaniu.

W dyskusjach członków KS NRL powracała kwestia przedstawiciela stomatologicznego w Ministerstwie Zdrowia. W środowisku stomatologów od drugiej kadencji samorządu toczy się dyskusja nad potrzebą powołania głównego stomatologa kraju czy wręcz wydziału lub departamentu stomatologii w Ministerstwie. Efektów na razie nie widać.

Co dalej?

Autorzy sprawozdania podkreślają, że kolejna kadencja KS NRL powinna skupić się m.in. na umacnianiu pozycji izby w realizacji zadań szkoleniowych, wzmocnieniu starań o faktyczne przedstawicielstwo stomatologów w Ministerstwie Zdrowia, usuwaniu barier ograniczających swobodę działalności w praktykach.

Całość sprawozdania KS NRL poniżej. 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH