• Celem samorządowego programu profilaktyki jest poprawa stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci mieszkających w Słupsku
  • Słupski program profilaktyki próchnicy obejmie 13 tys. dzieci (w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym)
  • Program, mający poprawić poziom higieny i zdrowia jamy ustnej, będzie trwał w Słupsku do 2025 r.

Konsekwencja w profilaktyce się sprawdza

Nie jest to pierwsza inicjatywa słupskiego samorządu.
- Mamy na tym polu pewne doświadczenie, ponieważ przez 13 lat prowadziliśmy innowacyjny program "Zdrowie, mama i ja", jeszcze wtedy częściowo finansowany ze środków norweskich, a później samorządowych. W ramach tego projektu mieliśmy wiele możliwości działań profilaktycznych, w tym także profilaktyki stomatologicznej. W lutym 2022 r. ten duży program już się zakończył, ale od półtora roku przygotowywaliśmy się do tego, aby kontynuować działania, które z pewnością się sprawdziły i których mieszkańcy Słupska wręcz oczekują, mówi dla infoDENT24.pl Beata Pawlicka, dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych słupskiego ratusza. 

- W styczniu rada miasta podjęła uchwałę o realizacji na naszym terenie wieloletnich programów profilaktyki zdrowotnej w tym także profilaktyki próchnicy, dodaje Beata Pawlicka.

Wysoki priorytet zdrowia stomatologicznego 

Program będzie realizowany przez okres trzech lat, ale istnieje możliwość jego wydłużenia na kolejne lata. Wszelkie profilaktyczne świadczenia, realizowane w ramach programu, będą bezpłatne. Program ma uzupełniać świadczenia stomatologiczne  finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Główny nacisk kładziony jest na edukację dzieci i podniesienie świadomości rodziców oraz opiekunów przedszkolnych i wychowawców szkolnych z zakresu zdrowia i higieny jamy ustnej. 

Cele do osiągnięcia:
- podniesienie  wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych, czynników ryzyka i działań profilaktycznych w zakresie próchnicy u dzieci oraz ich rodziców i opiekunów prawnych.
- zwiększenie liczby dzieci prawidłowo dbających o higienę jamy ustnej.

Program z rozmachem

Program przeznaczony jest dla dzieci w przedszkolu i  w wieku szkolnym tj. do 9 r. ż., tych które uczęszczają do placówek oświatowych w Słupsku (jego część informacyjno-edukacyjna). Natomiast świadczenia profilaktyki stomatologicznej takie jak:
- lakowanie,
- wypełnienia bruzd zębów szóstych,
zapewnione będą wyłącznie dzieciom zamieszkującym na terenie Słupska.

W sumie wg szacunków urzędu miasta program obejmie niemal 8,5 tys.  dzieci w wieku 3-7  lat i 4,5 tys. dzieci w wieku 8-9 lat.

Dawka wiedzy dla dzieci

Edukacja dzieci będzie prowadzona przez wykwalifikowany personel. Dzieci, podczas cyklicznych zajęć, będą mogły poznać prawidłowe nawyki higieniczne oraz żywieniowe.

Tematyka spotkań ma dotyczyć higieny jamy ustnej, właściwego odżywiania oraz stosowania związków fluoru.

W trakcie zajęć zostanie przeprowadzony m. in.:
- instruktaż prawidłowych technik szczotkowania zębów,
- zostaną wyświetlone filmy poruszające tematykę profilaktyki stomatologicznej.

Dawka wiedzy dla rodziców

Natomiast dorośli dowiedzą się wiele na temat znaczenia profilaktyki próchnicy:
- korzyści wynikających z częstego szczotkowania zębów, czy stosowania  płukanek zawierających fluor,
- głównych czynników ryzyka występowania próchnicy,
- szkód wynikających z nieuczęszczania na regularne wizyty u stomatologa,
- skutków zdrowotnych uszkodzenia zębów przez próchnicę.