• Wszystkie trzy konkursy na leczenie stomatologiczne na terenie Śląskiego OW NFZ dotyczą okresu od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2028 r.  
 • Największą wartość umowy ma konkurs na świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży na obszarze Częstochowy (1,632 mln zł), ale tam przewidziano aż 16 umów.

 

 

 • Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży na obszarze Sosnowca
  Wartość zamówienia: 408 tys. zł
  Okres rozliczeniowy: od 1 maja do 31 grudnia 2023 r.
  Okres obowiązywania umowy: od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2028 r.
  Maksymalna liczba umów: 3
  Ogłoszenie rozstrzygnięcia miało nastąpić w Śląskim OW NFZ w Katowicach Kossutha 13, budynek B I piętro sala 1.10 14 kwietnia 2023 r.
 • Świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży na obszarze Częstochowy
  Wartość zamówienia:
  1,632 mln zł
  Okres rozliczeniowy: od 1 maja do 31 grudnia 2023 r.
  Okres obowiązywania umowy: od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2028 r.
  Maksymalna liczba umów: 16
  Ogłoszenie rozstrzygnięcia: miało nastąpić w Śląskim OW NFZ w Katowicach Kossutha 13, budynek B I piętro sala 1.10 14 kwietnia 2023 r.
 • Konkurs na leczenie ogólnostomatologiczne na obszarze Kalet
  Wartość zamówienia: 312,9 tys. zł
  Okres rozliczeniowy: od 1 maja do 31 grudnia 2023 r.
  Okres obowiązywania umowy: od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2028 r.
  Maksymalna liczba umów: 2
  Ogłoszenie rozstrzygnięcia: miało nastąpić w Śląskim OW NFZ w Katowicach Kossutha 13, budynek B I piętro sala 1.10 28 lutego 2023 r.