W stanowisku ORL w Katowicach czytamy m.in.:

Śląski OW NFZ, na wniosek prezesa NFZ, umieścił na swoim portalu ankietę, której celem miało być pozyskanie opinii świadczeniodawców na temat wykonywania umów na warunkach proponowanych przez samorząd lekarski (polegających na  dostosowaniu czasu pracy lekarzy dentystów proporcjonalnie do obniżonej wartości etatu przeliczeniowego). Treść i konstrukcja tej ankiety budzi jednak wiele zastrzeżeń. Odpowiedź na żadne z pytań ankiety, przygotowanej przez Śląski OW NFZ, nie pozwala uzyskać opinii, o którą wnioskuje prezes NFZ. W ankiecie Okręgowa Rada Lekarska dostrzega także próbę zastraszenia świadczeniodawców, a takie działanie nie może pozostać  bez reakcji ze strony samorządu lekarskiego.

Jednocześnie Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach podkreśla, że wszystkie dotychczas podejmowane przez Śląską Izbę Lekarską starania zmierzały do urealnienia umów zawartych przez lekarzy dentystów ze Śląskim OW NFZ i odpowiedniego dostosowania ich warunków. W żadnym z przesłanych do Śląskiego OW NFZ, jak i Centrali NFZ, pism oraz argumentów przedstawianych na spotkaniach   nie wnioskowano o ograniczenie liczby lekarzy dentystów udzielających świadczeń w ramach NFZ, bądź o skrócenie trwających obecnie umów, a takie sugestie wynikały z treści ankiety.

Czytaj także: ŚIL: Kto i co w sprawie proporcjonalnego zmniejszenia wymiaru czasu pracy lekarzy stomatologów
Nie odpowiadajcie na ankietę o kontraktowanie świadczeń stomatologicznych na Śląsku
Co z kontraktowaniem świadczeń stomatologicznych na Śląsku
Walka o zmianę czasu pracy dentystów wobec mniejszego wymiaru etatu przeliczeniowego