PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

SIiMTD optuje za dodatkowymi uprawnieniami m.in. dla technika dentystycznego

Autor: miro • Źródło: ms
26-03-2021, 08:33
SIiMTD optuje za dodatkowymi uprawnieniami m.in. dla technika dentystycznego Dodatkowe uprawnienia według SIiMTD m.in. dla technika dentystycznego (fot. unsplash)
Przedstawiamy projekt (autorstwa SIiMTD) dotyczący uzyskania dodatkowych uprawnień (po przejściu drogi edukacyjnej) przez: technika dentystycznego, licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera o kierunku techniki lub inżynierii dentystycznej.

Stowarzyszenie Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej (SIiMTD) od dłuższego czasu optuje za zwiększeniem uprawnień dla: techników dentystycznych, licencjatów, inżynierów, magistrów, magistrów inżynierów o kierunku techniki lub inżynierii dentystycznej. Prezentujemy skrót dokumentu, który przedstawia propozycje Stowarzyszenia.

Technik dentystyczny - uprawnienia

* Po odbyciu jednorocznej praktyki zawodowej i pięcioletniego stażu pracy, uzyskuje możliwość założenie własnej działalności gospodarczej i zatrudnienia techników dentystycznych lub innych osób uprawnionych do wykonywania prac techniczno - dentystycznych oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych napraw ruchomych protez dentystycznych (bez pobierania wycisków).

* Technik dentystyczny, który posiada pięcioletni staż pracy ma możliwość odbycia dwuletniego klinicznego kursu prowadzonego przez uniwersytety medyczne, a który zakończony będzie zdanym egzaminem, po którym uzyskuje zawód „kliniczny technik dentystyczny”.

* Samodzielna praca dopuszczona jest po jednorocznym stażu pracy w gabinecie dentystycznym, u specjalisty do spraw techniki dentystycznej, który ukończył taki kurs lub u klinicznego technika dentystycznego.

* Kliniczny technik dentystyczny uzyskuje dodatkowe uprawnienia do bezpośredniego wykonywania dla pacjentów wszelkiego rodzaju napraw protez dentystycznych, a po przeprowadzeniu sanacji jamy ustnej przez lekarza dentystę, ruchomych osiadających uzupełnień protetycznych.

* Po odbyciu pięcioletniego stażu pracy, technicy dentystyczni będą mogli w systemie eksternistycznym (jeden rok) uzyskać tytuł licencjata techniki dentystycznej, po którym uzyskują dodatkowe uprawnienia na wykonywanie napraw protez dentystycznych z możliwością samodzielnego pobrania wycisku.

* Technicy dentystyczni, po ukończeniu pięcioletnich zaocznych studiów o kierunku techniki dentystycznej lub inżynierii dentystycznej, uzyskują dodatkowe uprawnienia do bezpośredniego wykonywania dla pacjenta napraw protez dentystycznych, a po wykonaniu sanacji jamy ustnej - ruchomych osiadających i nieosiadających uzupełnień protetycznych.

Licencjat i inżynier o kierunku techniki lub inżynierii dentystycznej – zawód specjalista do spraw techniki dentystycznej - uprawnienia

* Jednoroczna praktyka zawodowa. Po pięciu latach stażu pracy możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej i zatrudnienia techników dentystycznych lub innych osób uprawnionych do wykonywania prac techniczno-dentystycznych. Uzyskuje dodatkowe uprawnienia na wykonywanie napraw protez dentystycznych z możliwością samodzielnego pobrania wycisku.

* Po odbyciu pięcioletniego stażu pracy ma możliwość odbycia dwuletniego klinicznego kursu prowadzonego przez uniwersytety medyczne, zakończony zdanym egzaminem.

* Samodzielna praca dopuszczona jest po jednorocznym stażu pracy w gabinecie dentystycznym lub u specjalisty do spraw techniki dentystycznej, który ukończył taki kurs.

* Uzyskuje dodatkowe uprawnienia do bezpośredniego wykonania dla pacjenta wszelkiego rodzaju napraw protez dentystycznych, a po wykonaniu sanacji jamy ustnej przez lekarza dentystę, ruchomych osiadających uzupełnień protetycznych.

* Po ukończeniu półtora lub dwuletnich zaocznych studiów magisterskich uzupełniających o kierunku techniki dentystycznej lub inżynierii dentystycznej, uzyskuje uprawnienia do samodzielnej pracy, polegającej na bezpośrednim wykonaniu dla pacjenta wszelkiego rodzaju napraw protez dentystycznych, a po wykonaniu sanacji jamy ustnej przez lekarza dentystę dodatkowe uprawnienia do bezpośredniego wykonywania dla pacjenta ruchomych osiadających i nieosiadających  uzupełnień protetycznych.

Magister i magister inżynier o kierunku techniki lub inżynierii dentystycznej -zawód specjalista do spraw techniki dentystycznej - uprawnienia

* Jednoroczna praktyka zawodowa. Po pięciu latach stażu pracy uzyskuje możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej i zatrudnienia techników dentystycznych lub innych osób uprawnionych do wykonywania prac techniczno-dentystycznych.

* Posiada dodatkowe uprawnienia do wykonywania napraw protez dentystycznych z możliwością samodzielnego pobrania wycisku, a po wykonaniu sanacji jamy ustnej przez lekarza dentystę, bezpośredniego wykonywania dla pacjenta ruchomych osiadających uzupełnień protetycznych.

* Po ukończeniu dwuletniego zaocznego kursu klinicznego prowadzonego przez uniwersytety medyczne, zakończonego zdanym egzaminem i po jednorocznym stażu pracy w gabinecie dentystycznym lub u specjalisty do spraw techniki dentystycznej, który już ukończył taki kurs, po uprzednim wykonaniu sanacji jamy ustnej przez lekarza dentystę, uzyskuje uprawnienia do bezpośredniego wykonania dla pacjenta osiadających i nieosiadających uzupełnień protetycznych.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH