Stowarzyszenie Inżynierów i Magistrów Techniki Dentystycznej (SIiMTD) od dłuższego czasu optuje za zwiększeniem uprawnień dla: techników dentystycznych, licencjatów, inżynierów, magistrów, magistrów inżynierów o kierunku techniki lub inżynierii dentystycznej. Prezentujemy skrót dokumentu, który przedstawia propozycje Stowarzyszenia.

Technik dentystyczny - uprawnienia

* Po odbyciu jednorocznej praktyki zawodowej i pięcioletniego stażu pracy, uzyskuje możliwość założenie własnej działalności gospodarczej i zatrudnienia techników dentystycznych lub innych osób uprawnionych do wykonywania prac techniczno - dentystycznych oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych napraw ruchomych protez dentystycznych (bez pobierania wycisków).

* Technik dentystyczny, który posiada pięcioletni staż pracy ma możliwość odbycia dwuletniego klinicznego kursu prowadzonego przez uniwersytety medyczne, a który zakończony będzie zdanym egzaminem, po którym uzyskuje zawód „kliniczny technik dentystyczny”.

* Samodzielna praca dopuszczona jest po jednorocznym stażu pracy w gabinecie dentystycznym, u specjalisty do spraw techniki dentystycznej, który ukończył taki kurs lub u klinicznego technika dentystycznego.

* Kliniczny technik dentystyczny uzyskuje dodatkowe uprawnienia do bezpośredniego wykonywania dla pacjentów wszelkiego rodzaju napraw protez dentystycznych, a po przeprowadzeniu sanacji jamy ustnej przez lekarza dentystę, ruchomych osiadających uzupełnień protetycznych.

* Po odbyciu pięcioletniego stażu pracy, technicy dentystyczni będą mogli w systemie eksternistycznym (jeden rok) uzyskać tytuł licencjata techniki dentystycznej, po którym uzyskują dodatkowe uprawnienia na wykonywanie napraw protez dentystycznych z możliwością samodzielnego pobrania wycisku.

* Technicy dentystyczni, po ukończeniu pięcioletnich zaocznych studiów o kierunku techniki dentystycznej lub inżynierii dentystycznej, uzyskują dodatkowe uprawnienia do bezpośredniego wykonywania dla pacjenta napraw protez dentystycznych, a po wykonaniu sanacji jamy ustnej - ruchomych osiadających i nieosiadających uzupełnień protetycznych.

Licencjat i inżynier o kierunku techniki lub inżynierii dentystycznej – zawód specjalista do spraw techniki dentystycznej - uprawnienia

* Jednoroczna praktyka zawodowa. Po pięciu latach stażu pracy możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej i zatrudnienia techników dentystycznych lub innych osób uprawnionych do wykonywania prac techniczno-dentystycznych. Uzyskuje dodatkowe uprawnienia na wykonywanie napraw protez dentystycznych z możliwością samodzielnego pobrania wycisku.

* Po odbyciu pięcioletniego stażu pracy ma możliwość odbycia dwuletniego klinicznego kursu prowadzonego przez uniwersytety medyczne, zakończony zdanym egzaminem.

* Samodzielna praca dopuszczona jest po jednorocznym stażu pracy w gabinecie dentystycznym lub u specjalisty do spraw techniki dentystycznej, który ukończył taki kurs.

* Uzyskuje dodatkowe uprawnienia do bezpośredniego wykonania dla pacjenta wszelkiego rodzaju napraw protez dentystycznych, a po wykonaniu sanacji jamy ustnej przez lekarza dentystę, ruchomych osiadających uzupełnień protetycznych.

* Po ukończeniu półtora lub dwuletnich zaocznych studiów magisterskich uzupełniających o kierunku techniki dentystycznej lub inżynierii dentystycznej, uzyskuje uprawnienia do samodzielnej pracy, polegającej na bezpośrednim wykonaniu dla pacjenta wszelkiego rodzaju napraw protez dentystycznych, a po wykonaniu sanacji jamy ustnej przez lekarza dentystę dodatkowe uprawnienia do bezpośredniego wykonywania dla pacjenta ruchomych osiadających i nieosiadających  uzupełnień protetycznych.

Magister i magister inżynier o kierunku techniki lub inżynierii dentystycznej -zawód specjalista do spraw techniki dentystycznej - uprawnienia

* Jednoroczna praktyka zawodowa. Po pięciu latach stażu pracy uzyskuje możliwość otworzenia własnej działalności gospodarczej i zatrudnienia techników dentystycznych lub innych osób uprawnionych do wykonywania prac techniczno-dentystycznych.

* Posiada dodatkowe uprawnienia do wykonywania napraw protez dentystycznych z możliwością samodzielnego pobrania wycisku, a po wykonaniu sanacji jamy ustnej przez lekarza dentystę, bezpośredniego wykonywania dla pacjenta ruchomych osiadających uzupełnień protetycznych.

* Po ukończeniu dwuletniego zaocznego kursu klinicznego prowadzonego przez uniwersytety medyczne, zakończonego zdanym egzaminem i po jednorocznym stażu pracy w gabinecie dentystycznym lub u specjalisty do spraw techniki dentystycznej, który już ukończył taki kurs, po uprzednim wykonaniu sanacji jamy ustnej przez lekarza dentystę, uzyskuje uprawnienia do bezpośredniego wykonania dla pacjenta osiadających i nieosiadających uzupełnień protetycznych.