Członkowie Rady Przejrzystości AOTM ocenią dwa projekty z zakresu opieki stomatologicznej.

Autorami pierwszego są samorządowcy z gminy Suszec (woj. śląskie), którzy zamarzyli sobie, aby w ich gminie w latach 2015-2020 realizowany był projekt lakowania zębów („Projekt programu profilaktyki próchnicy - lakowanie zębów na lata 2015-2020" gminy Suszec).

Troską o dzieci wykazali się przedstawiciele Józefowa. Do oceny AOTM przedstawili projekt pt. „Opieka stomatologiczna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym z terenu Miasta Józefowa".

Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych nakłada na jednostki samorządu terytorialnego realizujące i finansujące programy zdrowotne obowiązek przekazania projektu programu do Agencji Oceny Technologii Medycznych w celu ich zaopiniowania. AOTM jest zobowiązana sporządzić swoją opinię w ciągu 3 miesięcy (art. 48 ust. 2a i 2b ustawy).  

Więcej: aotm.gov.pl