Posiedzenie Komisji Stomatologicznej NRL, póki co bez wiceprezesa NRL i przewodniczącego Komisji Stomatologicznej NRL, odbędzie się 7 września 2016 r. w Poznaniu, w pierwszym dniu trwania Kongresu FDI.

Kolejne posiedzenie Komisji Stomatologicznej NRL, zapewne już w obecności nowego wiceprezesa NRL i przewodniczącego Komisji Stomatologicznej, zaplanowano na 21 października 2016 r. w Toruniu.