12 grudnia 2016 r. prezes Rady Ministrów Beata Szydło odwołała Krystynę Barbarę Kozłowską z funkcji Rzecznika Praw Pacjenta. RPP będzie pełniła obowiązki do czasu powołania następcy.

Krystyna Barbara Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta kilkakrotnie podejmowała działania dotyczące dostępu pacjentów do świadczeń stomatologicznych.

Interwencje dotyczyły przede wszystkim dostępu do świadczeń z tego zakresu dla dzieci i młodzieży, w tym niepełnosprawnych oraz ograniczenia dostępu do świadczeń stomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym. W tym zakresie do RPP wpływały sygnały od rodziców (opiekunów) osób niepełnosprawnych, najliczniej z województwa śląskiego.

Rzecznik podejmował kwestie utrudnionego dostępu małoletnich pacjentów z rozszczepami wargi i podniebienia do leczenia operacyjnego w ramach programu zdrowotnego „Ortodontyczna opieka nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki” w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.