• Zasady wykonywania zawodów medycznych takich jak asystentka, higienistka i technik dentystyczny określa projekt ustawy dotyczący m.in.: asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik dentystyczny
  • Ma powstać mechanizm zapewniający dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje
  • Dzięki przepisom ustawy wzrosnąć ma bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych

Zasady wykonywania zawodów medycznych

Celem projektu jest - jak wskazano w uzasadnieniu - uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, a także kwestii dotyczących doskonalenia zawodowego, rejestru oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób.

Ustawa dotyczy następujących zawodów medycznych: asystentka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, logopeda, masażysta, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptysta, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej i terapeuta zajęciowy.

Zawody medyczne: zapewnienie wysokich kwalifikacji i kompetencji

Zgodnie z projektem, ma powstać mechanizm zapewniający dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje.

Będzie to - jak podnosi Ministerstwo Zdrowia, które przygotowało projekt - gwarancją zatrudniania w systemie ochrony zdrowia wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry medycznej, fachowo i rzetelnie udzielającej świadczeń zdrowotnych. Zwiększy to - jak podkreślono w uzasadnieniu - bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów i wpłynie na wysoki poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych.